söndag 20 juli 2014

Tydliga uttalanden från Bildt om MH17, trots dunkla omständigheter

.
Trots utomordentligt oklara omständigheter i fråga om vem som sköt ned Malaysian Airways MH17 har Carl Bildt redan kunnat komma med lika tydliga besked som han brukade göra i fråga om de inbillade ryska ubåtskränkningarna när det begav sig.


Bombsäker om obefintliga ubåtar

Då kunde han tydligt peka ut att det förekom ubåtskränkningar och att de var sovjetiska. Överbevisad om den obefintliga sanningshalten i sina uttalanden är han, märkligt nog, oförmögen att ta tillbaka eller ens erkänna sina felaktiga anklagelser. Vi vet numera att det är ett lyte som han har. Sannolikt till följd av födsel och ohejdad vana.


Bombsäker om MH17

Nu vet han mycket tydligt att det är ryska eller möjligen pro-ryska krafter som skjutit ned MH17. Inte bara det. Han lyckas även uttala sig hotfullt i bästa George W Bush-stil om vilka gruvliga konsekvenser det ska få för de "ansvariga".


Helt öppen fråga

Själv är jag långt ifrån övertygad om att det var Ryska eller ens pro-ryska krafter som sköt ned MH17. Det kan vara så. Men det kan lika gärna vara så att planet sköts ned av amerikanska eller pro-amerikanska krafter med syfte att misskreditera ryssarna. Vem som gjort det är en helt öppen fråga.


Hitlers angrepp mot Polen

I frågan formligen översvämmas vi av propaganda i vår helt USA-styrda press. En formlig kanonad av illa underbyggda och svårkontrollerade "fakta" väller över oss. Alla lika enögt anklagande Ryssland. Jag tror att vi gör klokt i att nypa oss själva i armen och minnas vad Adolf Hitler sa den 1 september 1939, när han anklagade Polen för att ha angripit Tyskland: "sedan kl 05:34 i morse skjuter vi tillbaka".

Det är inte så lätt att veta vad folk trodde i Polen-frågan då, men numera vet vi att nazisterna hade mördat ett antal inspärrade människor och iklätt dem polska uniformer för att därefter placera ut dem vid gränsen mot Polen för att på det sättet iscensätta "bevis" för ett polskt angrepp mot Tyskland.


Mediala bevis som saknar bevisvärde

Men, inte bara den den pro-amerikanska svenska utrikesministern matar oss med propaganda som utges för att vara fakta. I floden av tveksamma bevis och ibland uppenbart felaktiga anklagelser förekommer i svensk press uppgifter om att det ska finnas satellitbilder utvisande mynningsbilder eller -lågor, som bland annat påstås tagna med IR-teknik. De uppges vara bevis för att "ryssarna" sköt ned MH17.

-Stopp och belägg! Om någon har skjutit ned ett civilflygplan är det naturligtvis möjligt, kanske till och med troligt, att det på några övervakningsbilder fastnat spår av mynningslågor eller liknande från en robotavskjutning. Men det bevisar ju ingenting om VEM som gjorde det, eller varför. Att påstå att sådana bilder är bevis om den saken är lika ohederligt som att påstå att man utifrån bilder tagna från en drönare på tusentals meters höjd över Irakiska, Pakistanska eller Jemenitiska bröllop, eller andra sammankomster, kan bedöma om det är fråga om "terrorister" och utifrån samma bilder, utan vidare utredning, mörda dem.

Det är naturligtvis omöjligt för oss att veta vem som sköt ned MH17. Men det intensiva bombardemang av illa underbyggda fakta som vräks över oss från vanligtvis lögnaktig press, som egentligen är propagandaorgan, är anledning nog för att misstro uppgifterna. Vi är, i avsaknad av trovärdiga uppgifter och ovedersägliga bevis hänvisade till att att tro och spekulera i frågan.


Straff för självständighet

Vi vet ännu inte vad som hände MH370 som fortfarande är borta. Vi vet inte heller varför just MH370 drabbades. Men hänvisade till spekulationer som vi är, kan jag tänka mig att efterspelet till MH370:s försvinnande bestämde att just ett Malaysiskt flygplan sköts ned av psykopaterna över östra Ukraina. Det kan ha varit malaysiernas ovilja att delta i mörkläggningen av MH370:s försvinnande som avgjorde saken. Malaysierna höll länge fast vid uppgifterna om MH370-pilotens simulatorövningar gällande Diego Garcia-basen och vittnena som sett planet passera Maldiverna på låg höjd med kurs mot Diego Garcia. Min tes är helt enkelt att lotten föll på MH17 som ett straff för att Malaysierna inte spelade med i den amerikanska mörkläggningen och charaderna som gick ut på att planet skulle finnas i södra Indiska Oceanen. Malaysiernas ovilja att falla till föga kan ha kostat dem ett flygplan, men kan samtidigt ha räddat ett plan från KLM, Lufthansa, Air France eller Brittish Airways från att skjutas ned som ett led i krigshetsen.


Hemlighetsmakeri är svårförenligt med trovärdighet

När man studerar de amerikanska psykopaternas framfart i världen är ett sådant agerande mycket väl i linje med hur de brukar operera. Man bör ha i åtanke att det inte handlar om den amerikanska nationen eller demokratin eller något annat, utan om den vildvuxna flora av psykopater som härjar fritt i hemliga organisationer, i symbios med det militärindustriella komplexet, och utan demokratisk kontroll.


Saknar integritet

Det är för sorgligt att vi har en utrikesminister som till synes saknar integritet och som framtonar som en enögd pro-amerikansk papegoja som dessutom tycks ha lagt sig vinn om att härma George W Bush, en redan av sin samtid föraktad president som med största sannolikhet i framtiden kommer att ihågkommas som en krigsförbrytare som skadade USA påtagligt och måhända varaktigt.

Tyvärr har den svenska regeringsmakten förfallit så till den milda grad att när Sveriges Utrikesminister Carl  Bildt säger att det är på ett visst sätt är det nästan ett bevis för att det egentligen är på något helt annat sätt.

Södertälje söndagen den 20 juli 2014
Mikael Styrman
.

8 kommentarer:

Anonym sa...

"..när Sveriges Utrikesminister Carl Bildt säger att det är på ett visst sätt är det nästan ett bevis för att det egentligen är på något helt annat sätt."

Hahah! Du har ju rätt! Fantastiskt!

Nya Tider lyckades ställa några frågor till honom under Almedalen, killen verkade inte ha någon som helst verklighetsförankring.

Anonym sa...

Nya Tider hade en artikelserie om Estoniakatastrofen. Där var Carl Bildt väldigt snabb med att ange orsak till haveriet, bara dagarna efter.

Alberth sa...

Man kan inte upphöra att förvåna sig över Carl Bildt och vilka grodor som kan hoppa strömhopp ur dennes mun. T ex uttalandet igår i en av kvällstidningarna att Sverige saknar luftförsvarsraketer som kan gå så högt upp som MH17 befann sig..... är inte det att blottställa vår försvarsförmåga?

Mikael Styrman sa...

Svar till Alberth:

Det säger kanske en del om benägenheten att använda försvarsfrågan som förevändning för att lätta på skattebetalarnas pung. Gärna mycket pengar - utan nämnvärda krav på prestation. Världens dyraste attrapper till världens onödigaste försvar...

Men något utbyte får man säkert av att dela ut skattemedel utan besvärande prestationskrav.

Alberth sa...

Naturligtvis så finns det en hel del i potten för dom som står närmast köttgrytorna och skickar ut pengar utan vare sig prestationskrav eller kontroll. Revolutionen närmar sig förhoppningsvis för här fordras en total ommöblering......

Mikael Styrman sa...

Alla av människan uppbyggda civilisationer och nationer går så småningom under i korruption. Blir de inte korrumperade går de inte under. Revolution i någon form är botemedlet eftersom korruptionen även är kittet som håller ihop nationen och skyddar de korrumperade från de utsugna. Korruptionen är de privilegierades möjlighet att sko sig på övrigas bekostnad och privilegierna ges inte upp frivilligt.

Alberth sa...

Nej nåt frivilligt uppgivande av privilegierna kan man inte förvänta sig. Frågan är närmast hur djupt ner i leden som korruptionen har hunnit sprida sig, hur många som måste skickas på "omprogrammering" för att en förändring värd namnet ska komma till stånd.

Mikael Styrman sa...

Jag kan tro, att ju längre ned i hierarkin man kommer desto mindre är inslaget av belöning och desto större är inslaget av rädsla. I ett samhälle där ingen betalar sitt hus, eller något annat heller för den delen, är ingen fri och alla beroende. Det system vi har med nollränta och nollamortering är ett sätt att göra människor ofria och beroende. Den som är beroende upplever sig inte ha råd med lyxen att vara hederlig eller försvara höga ideal. När alla lever över sina tillgångar är alla rädda för att hamna på gatan. Det är själva syftet med den nuvarande samhällsordningen. Maffian ÄGER människorna. Och staten, dvs de själva, bekostar deras förslavande genom bankstöd m.m. Det är det fulländade slaveriet.

Det har pågått länge och många är fördärvade. Annars skulle det läcka mycket mer.

Förmodligen är det åtminstone nödvändigt att leka hela havet stormar och låta alla byta jobb för att slå sönder de korrumperade strukturerna.

Man måste betänka att den som får lära sig att stjäla och begå brott åt maffiaeliten ganska snart inser att han eller hon kan begå brott för egen vinning utan elitens medverkan. I bägge fallen är den offentliganställde som begår brott straffriförklarad eftersom de livrädda i polis- och åklagarkårerna inte ens vågar ta reda på vem som är uppdragsgivare. De är fullt upptagna av att inte se något, av att titta bort, för att inte själva råka illa ut. Det leder till att de offentliga institutionerna upphör att fungera eftersom inga skatteintäkter då kommer att förslå. Och den utvecklingen har vi ju bevittnat en längre tid nu.

Det är subtilt och osynligt men det är den fulländade och genomförda ondskans imperium.