söndag 14 februari 2016

Bör Swedbank kastas ut från börsen?

.
Cirkus Sundström och Swedbank snurrar vidare i accelererande tempo. En allt stirrigare Anders Sundström känner uppenbarligen nätet dras åt kring honom själv och hans Ponzie-scheme, involverande de kooperativa och herrelösa företagen och Gud vet hur många sparares pengar.

Mycket konstigt har man sett, men Swedbank under den gångna veckan erövrar säkert en pallplats. Väl i klass med exempelvis Fermenta och Reefat El Sayed när han var som bäst.

Bland annat har Anders Sundström kallat samman en mindre grupp större ägare och lämnat dem ”exklusiv information”. Det är knappast förenligt med börsens regler? Enligt reglerna ska alla ha rätt till samma information. Alla var nöjda med informationen och bedyrade sitt förtroende för Swedbanksledningen. Fast nu hörs det röster som säger att de inte alls fick information om de saker som är relevanta idag. Då undrar ju ”vän av ordning” om förtroendet är obrutet? Och så undrar man vad de egentligen fick för ”information”? En annan tanke som uppstår av detta är - givet de stora och turbulenta förändringarna i Swedbank - om man kallar samman stora ägare, men undanhåller viktig information - är inte det bedrägligt?

En annan sak är att ordföranden tycks löpa amok även på fler fronter. Han har hunnit med att polisanmäla vd:n Michael Wolf, men han har inte hunnit med att informera styrelsen om det. Än mindre har han inhämtat styrelsens godkännande. Faktum är att han verkar inte tycka att det angår styrelsen. Värst är kanske att styrelsen verkar tycka likadant. Såväl Anders Sundström som styrelsen tycks luta åt att Swedbank är Sundströms privata bank.

Sen har han hunnit med att avskeda vd:n Michael Wolf. Dock utan att för styrelsen presentera annat än ganska vimsiga floskler som motivering. Men det hindrade inte att styrelsen ändå tyckte att det var en bra idé att sparka vd:n med omedelbar verkan… Det här måste ju nästan kvalificera Swedbank-styrelsen till hederstiteln ”Sveriges mest inkompetenta börsbolagsstyrelse”. Har börsen några synpunkter på sådant? Har Finansinspektionen det? Eller tycker man rent av luttrat, att det har gått bättre än det brukar gå, när de tunga elefanterna dansar…?

Sen har det skrivits om Swedbank-chefer som fick ha egna företag vid sidan av och även göra affärer med bankens kunder. Det lades också vd:n till last. Men det visade sig ha godkänts av Sundström också. Någon av dem fick sluta, men tydligen inte den som hade varit mest drivande. Han förklarades för viktig för banken och fick vara kvar. Det där har man ju hört någon gång, det där med att ”vara för viktig” för att få sluta. Den troligaste förklaringen är att han vet för mycket om Sundströms skumraskaffärer och katastrofer, så man vågar inte kicka honom.

Jag tycker i alla fall att Anders Sundström verkar leda företag ungefär som de blinda slåss. Det skulle nog  vara spännande att vara en fluga på tapeten på Folksam, Swedbank och KF för att på nära håll få följa om de har så här roligt varje dag? I så fall är det ju absolut en bedrift att något av företagen över över huvud taget existerar. KF och Folksam har ju till stor del kollektivanslutna kunder och då är det ju fritt fram att släppa lös dårskapen. Beträffande Swedbank hörde jag någon förklara det med, att de ställde till det så bortom allt förstånd senaste krisen, att de var tvungna att anställa en hederlig vd. Men det felet är ju Anders Sundström på god väg att rätta till.

Södertälje söndagen den 14 februari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: