tisdag 9 februari 2016

SVT:s politiska censur nepotismens bundsförvant

.


Igår, måndagen den 8 februari 2016 hade SVT:s Aktuellt ett inslag om landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som hade gjort vissa märkliga uttalanden. Till studion var Sven-Erik Bucht och Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl inbjudna. Men Sven-Erik Bucht vågade inte komma, så det blev ingen debatt i studion. Däremot fick han, efter sedvanligt tråddragande, komma idag på morgonen, till Gomorron Sverige. Nu utan att oroas av Naturskyddsföreningens representant.

Det är naturligtvis anmärkningsvärt att SVT pusslar och klistrar så att vissa ministrar får välja tandlösa kombattanter. Ännu mer märkligt blir det för alla oss från Norrbotten, som känner till bakgrunden och kan sätta in Buchts märkliga uttalanden i ett begripligt sammanhang. Sammanhanget är naturligtvis att Sven-Erik Buchts bror Per-Olof, äger och driver NordChark. Därav Sven-Erik Bucht’s otillbörliga påverkan av regeringens ställningstaganden och policy.

En hederlig minister skulle naturligtvis ha förklarat sig jävig i frågan. Hederliga journalister och redaktörer skulle ha tagit upp frågan. Det är det som är den ”tredje statsmaktens” roll. Nu gjordes istället SVT till den Buchtska nepotismens vapendragare och beskyddare.

Att man på SVT känner till Buchts förhållande till NordChark är uppenbart. Varför skulle annars inslaget innehållit köttförpackningar med NordCharks etiketter? Så dominerande är inte NordChark att slumpen skulle spela SVT ett sådant spratt. Mer troligt är att man på SVT varit på väg att utföra ett journalistiskt arbete, men hindrats av korruptionen på SVT.

Bucht sänker den svenska regeringens anseende till rent ukrainska nivåer. Upplever regeringskollegorna och partivännerna att detta är vad regeringen vill stå för? Vi behöver nog i alla fall inte befara att Miljöpartiet ska ta tag i frågan. I flykting- och migrationsfrågan var de ju bara intresserade av hur det skulle gå för de miljöpartistiska kommunalråden. Det ligger därför nära till hands att utsläppsfrågan har samma låga prioritet. Vad betyder väl mänsklighetens överlevnad, när den vägs mot de egna taburetterna?

Hade vi haft en politisk opposition skulle allra minst frågan dras till KU. Hade vi haft en riktig opposition skulle man naturligtvis överväga att vidta åtgärder för avsättning av Bucht och uteslutning av honom från riksdagen.

Korruption och nepotism är en styggelse i en demokrati. I Sverige lika väl som i Ukraina.

Södertälje tisdagen den 9 februari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: