torsdag 11 februari 2016

Enprocentspolisen

.
Från den svenska polisens politiska ledning har under veckan, för folkets upplysande om politiskt korrekta kunskaper om aktuella samhällsfrågor, meddelats att invandrare svarar för endast en procent av de uppklarade brotten i Sverige.

Att de slutna svenska kriminalvårdsanstalterna nästan uteslutande är fyllda med invandrare är ovidkommande.

Så långt polisens politiska ledning.

Procenträkning är svårt.

Ungefär så här ska det vara:

En procent av alla brott som drabbar befolkningen anmäls till polisen. Det beror på att befolkningen lärt sig att det är meningslöst att anmäla brott till polisen. Man anmäler därför bara i de fall man av försäkringsskäl behöver få ett intyg från polisen.

Av denna procent klarar polisen upp ungefär en procent av brotten.

Av den procent som polisen klarar upp, av den procent som anmäls, begås ungefär en procent av invandrare.

Att polisen inte kan klara upp fler brott begångna av invandrare beror på att det är svårt att klara upp brott som begås av yrkesförbrytare i områden som man inte vågar ta sig in i. Lättare då med pinnjakt inriktad på s.k.”white trash” och Svenssons patetiska småkriminalitet.

Vi deltar alla i ett fullskaligt socialt experiment, som innebär att vi undersöker hur länge ett samhälle överlever utan ett hederligt domstolsväsende, utan en dito åklagarmyndighet och utan en fungerande polismyndighet. Samhället har ännu inte brutit samman fullständigt, varför svårighetsgraden på senare tid ökats av vår dysfunktionella regering, genom utnämnandet av en fullständigt oduglig politisk pratkvarn till rikspolischef.

Södertälje torsdagen den 11 februari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: