torsdag 4 februari 2016

Leran i Hallandsåsen och skakande tåg

.
Skakningar i tågen som trafikerar Hallandsåsen har resulterat i att trafikverket sänkt hastigheten i tunneln. Nu söker man efter en förklaring i de enskilda tågen. Det är riktigt. Det ska man göra. Men det är sannolikt en from förhoppning att skakningarna skulle härröra från fel på tågen. Däremot kan de naturligtvis orsaka fel på tågen.

En näve lera i ett hörn lyfter ett hus efterhand som lerans fuktighet förändras. Givet Hallandsåsens geologi vore det mycket konstigt om tågen inte skakade. Så länge besvären begränsas till att tågen skakar har det gått bra. Återigen givet åsens geologi, är det inte mycket som talar för att det kommer att stanna vid det.

Det här kommer naturligtvis som en total överraskning för psykopaterna, på det som förr var byggföretag, men nu bara är banditorganisationer vars huvudsakliga affärsidé är, att genom mutor till förtroendevalda och tjänstemän plundra skattebetalarna. Förmodligen är leran i Hallandsåsen en lika stor överraskning för den här kriminella begåvningsreserven, som erfarenheten att man inte kunde bygga hus med enstegstätade fasader var - trots att detta är något som alla dugande byggare vetat, nästan i alla tider. 

Södertälje torsdagen den 4 februari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: