torsdag 11 februari 2016

Ömsesidigt förtroende för Anders Sundström i Swedbank


Efter att ledamöter från olika grenar av ”familjen”, representerande större ägare i Swedbank, under onsdagen har fått information om vad de tycker om den snabbt krympande Swedbanksledningen, kan situationen sammanfattas som följer:

Anders Sundström har obrutet förtroende för Anders Sundström som Swedbanksordförande.

Representanterna för de större ägarna i Swedbank, vilka alla är beroende av Sundströms välvilja, har också fortsatt obrutet förtroende för Sundström.

Ingen har längre förtroende för tidigare vd:n Michael Wolf, som varit enig med Sundström i alla kända policyfrågor.

Eftersom Sundström och Wolf tycker lika i alla kända frågor behöver bara framtidsmannen Sundström vara kvar i banken.

Eftersom banken nu ska utveckla nya IT-lösningar och tidigare vd:n Michael Wolf är född redan 1963 är han inte rätt kraft att ta banken in i framtiden, vilket däremot Sundström är. Om detta är styrelsen och ägarrepresentanterna helt eniga.

Ägarrepresentanterna känner obrutet förtroende för att Sundström är rätt kraft att ta även KF, Folksam, Northland och Vattenfall in i framtiden.

Det råder därmed ett ömsesidigt och obrutet förtroende för Sundström som Swedbanksordförande, eller vilka andra uppdrag som helst som han känner sig manad att axla.

Representanterna för de större ägarna har även förtroende för att Sundström kan avskeda i stort sett vem som helst i banken efter hand som sådana impulser infinner sig - även när det är stick i stäv med antagen policyinriktning.

Ägarrepresentanter har även fullt förtroende för att Sundström kommer att ta fram nya policyinriktningar för ägarnas godkännande i efterhand, i den takt som hittills fattade policybeslut visar sig hopplöst föråldrade och oförenliga med att ta banken till nya höjder.

Ägarrepresentanterna vill uttrycka sin stora tacksamhet och beundran för Sundströms osjälviska insatser för att ta hand om rörelsens medlemmars pengar.

Ägarrepresentanterna vill passa på tillfället att tacka Anders Sundström för en dag full av förtroende.

Södertälje torsdagen den 11 februari 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: