onsdag 17 februari 2016

Polisen omorganiseras till total oduglighet

.
Man tar sig för pannan, när man i media inhämtar att ingen hämtade in övervakningsbilderna från E4-bron över Södertälje kanal, efter olyckan i vilken den engelska musikgruppen Viola Beach strök med. Det var ingens ansvar. Ingen på Trafikverket och heller ingen på polisen kände sig manad - rikspolispolitrukens stolta centralisering till trots. Efter ett dygn skrivs filmen över av ny information.

Var det för långt från kvarteret Kronoberg på Kungsholmen? Räckte inte lokalkännedomen ända fram? Ändå var det bara tre mil. Och det var inte bråttom. Hur ska det då gå när det är mer än tre mil från den stolta nationella polismyndigheten i Stockholm? Och när det inte sker på en av våra mest trafikerade vägar? Kommer polisen över huvud taget att hitta fram, ens efter några veckor, när det sker ett inbrott ute i landsbygden? Kommer de att ha tid att komma? Eller är det lika att skapa en direktlinje till landets begravningsentreprenörer istället? De skulle förmodligen många gånger vare framme fortare.

Det må vara rätt att ha en nationell polismyndighet. Men det är extremt inkompetent att centralisera larmen och den normala driftledningen. De funktionerna ska istället decentraliseras, med backup högre upp i pyramiden. Den här metoden, att centralisera allt tillgrips alltid av Sovjet-inspirerade centralpolitruker i det här landet och det slutar alltid med katastrof.

När man centraliserade ambulans och brandkår genom SOS började människor dö för att ambulansen inte hittar fram, eftersom SOS-operatören saknar lokalkännedom. Hus och skogar började brinna ned av samma skäl. Inom eldistributionen samlades driftledningen i allt större driftledningscentraler, med allt större sammanbrott som följd. En central driftledning kan fungera om det händer en, två eller kanske tre saker samtidigt i landet och om driftledningen kan gå omvägen till människor med lokalkännedom och fråga dem. Men när det händer fler saker blir konsekvensen ineffektivitet med potentiell katastrof som följd.

Larmen ska alltid ske lokalt, till folk som har lokalkännedom. De ska bara flyttas uppåt i pyramiden när man inte kan svara lokalt. Det är förmodligen rätt att ha EN polismyndighet i landet men det är helt fel att centralisera larm och driftledning. Det kommer förmodligen att sluta - inte med en katastrof utan med massor av katastrofer. Det kommer att ske på grund av kommunikationssammanbrott och på grund av de naturliga begränsningar som finns i en allt för långt centraliserad organisations kapacitet, att möta oväntade händelser med stor geografisk eller samtidigt utbredning.

Överdriven centralisering är ett utslag av ren idioti. Det är märkligt att det går att genomföra trots att vi redan sett i så många branscher att det inte fungerar. Förmodligen går sådana överbefordrande idioter inte att stoppa. Det måste bryta samman innan det kan bli bättre. Först när katastrofen är ett faktum och vanligtvis saktmodiga svenskar börjar kasta sten på rikspolischefens och inrikesministerns bilar finns det något som helst hopp om att det kan bli bättre.

Men hur många dugande och intresserade poliser finns då kvar i tjänst och hur många har slutat och ersatts av MÖP:ar med tydlig stollevarning på?

Södertälje onsdagen den 17 februari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: