onsdag 10 februari 2016

Hur många fler Macchiarini på KI och KS?

.
Igår läste jag en debattartikel skriven av Stefan Einhorn, på Aftonbladet Debatt, vilken handlade om katastrofen på Karolinska Institutet och Sjukhuset. Den innehöll bland annat, skenbart som en sidouppgift, det något sensationella påståendet att man inte har som rutin att kontrollera sökandes CV på Karolinska.

Om den uppgiften är sann skulle det innebära att det kan finnas många fler lika kvalificerade som Macchiarini på KS och KI. Det borde i så fall vara mycket oroväckande för ett institut som delar ut Nobelpriset i medicin och ett sjukhus som vill att människor ska låta vårda sig där.

Efter att ha sovit på saken är jag inte längre benägen att tro på att debattartikelns syfte verkligen var det som den utgav sig för att vara. En hel del talar för att Einhorns debattartikel föranleddes av de uppgifter som cirkulerat i media om att KI:s ledning varit mycket väl informerad om att Macchiarini's patienter dör, men att man ändå låtit honom hållas på andra sjukhus, åberopande den legitimitet som en professorstjänst vid KI bidrar med.

Att KI normalt inte kontrollerar CV på sökande kan jag, om än motvilligt, köpa. Men att KI:s ledning efter den turbulens som Macchiarini's Mengele-verksamhet skapat, inte skulle ha undersökt Macchiarini's CV, framstår som allt för osannolikt för att förtjäna någon tilltro.

Istället talar situationen och hittills publicerade uppgifter för att KI:s ledning låtit Macchiarini fortsätta sin dödsbringande verksamhet och valt att mörklägga KI:s och sin egen vetskap om vad som pågår. Det skapar en situation som kommer snubblande nära medhjälp till dråp eller medhjälp till mord. Under alla förhållanden är det omständigheter under vilka de misstänkta normalt blir häktade för att inte störa utredningen. 

Einhorn kan därför, medvetet eller omedvetet, ha lånat sig till att skriva en debattartikel vars egentliga syfte är att förebygga häktning av KI:s ledning och göra det möjligt för dem att i möjligaste mån sopa igen spåren.

Det är nästan svårt att veta vilket som är värre för Karolinska och Sverige: om det finns flera Macchiarini-typer på Karolinska vars papper inte tål en granskning, eller om ledningen med beräkning tigit om att deras professors CV inte tål en granskning och att hans olagliga transplantationer tar livet av patienterna?

Södertälje onsdagen den 10 februari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: