måndag 8 februari 2016

Inte ens ett bondeoffer på Arla

.
Efter Uppdrag Gransknings reportage om förskingring, mutor med mera på Arla, trodde nog många att det skulle bli räfst och rättarting. Men det blev ungefär som att tala om för en maffiaboss att han inte ska gå mot röd gubbe. Det blev på ren svenska ingenting.

Vad säger det oss?

Åtminstone säger det oss någonting om situation i hela Arla-koncernen i allmänhet och i koncernledningen i synnerhet. Sverige-chefen har uppenbarligen koncernledningens välsignelse för sitt agerande. Det mesta talar väl för att han vet för mycket om koncernchefens och koncernledningens syndaregister för att de ska våga peta i Sverige-chefen.

Södertälje måndagen den 8 februari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: