måndag 9 mars 2015

31 Kriminella direktörer gör Sverige internationellt opålitligt

.
Som var och en kan räkna ut är de 31 svenska direktörernas upprop i fråga om Saudiarabienavtalet fullständigt proportionslöst. Åtminstone om man ställer den exempellösa åtgärden i relation till det för svensk export ganska betydelselösa avtalet med Saudiarabien. Jag hör till dem som tror att människor långt ifrån alltid agerar hederligt, men nästan alltid agerar rationellt.

Det finns enligt min, redan tidigare på denna blogg framförda, åsikt bara en rimlig förklaring till denna ambulansutryckning från Wallenbergligan. Några har skott sig generöst på skattebetalarnas bekostnad i samband med det här hemliga avtalet och är just nu riktigt ordentligt panikslagna inför perspektivet att åtminstone ända sina karriärer i skam och vanära samt därutöver ”belönas” efter förtjänst. Hela det här uppropet är i själva verket till för att skydda dem från att avslöjas.

Om det är så, och om det varit bekant för de 31 direktörerna att så är fallet, vilket det mesta naturligtvis talar för, givet den exceptionella åtgärden, är det möjligt att de allihop ska skaka galler.

I Brottsbalken 17 kap står följande att läsa:

11 § Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år.
   För skyddande av brottsling döms också den som undanröjer bevis om brott som är föremål för ett rättsligt förfarande vid Internationella brottmålsdomstolen eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras.
   Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.
   Den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andre var brottslig, döms till böter.
   Ansvar ska inte dömas ut om gärningen är att anse som ringa med hänsyn till gärningsmannens förhållande till den brottslige och övriga omständigheter. Lag (2009:1281).


Åtminstone med en preventiv tolkning av lagen ligger hela Wallenbergligan illa till. Är det så illa som det ser ut finns det all anledning att tillämpa lagen i en preventiv anda. De berörda personernas upphöjda ställning måste rimligen beaktas och kan inte vara annat än försvårande i sammanhanget. Det skickar ju nämligen ut mycket besvärande signaler till vår omvärld om 31 höga direktörer anförda av Jacob Wallenberg utan att blinka begår grova brott medan rättsväsendet tittar bort.

Det här är mycket allvarligt för förtroendet för Sverige som rättsstat och för svenskarnas förtroende att göra stora affärer runt om i världen. Vem vågar göra affärer med ett land som saknar ett rättsväsende som skyddar handelspartners mot inhemsk brottslighet, särskilt grov och organiserad sådan? Inte ens de gamla Sovjet-republikerna befinner sig i en så allvarlig situation. Det här är mycket, mycket värre än den påstådda inverkan på Sveriges internationella anseende, som eventuellt skulle följa om Sverige inte förlänger ett hemligt avtal, som kommit att bli allmänt känt och som uppenbart är olagligt enligt svensk lag.

Måndagen den 9 mars 2015
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anonym sa...


Jag önskar utöver i inlägget nämnda brottsrubriceringar
även lägga till grov stöld alternativt förskingring och
trolöshet mot huvudman, samt landsförräderi eller möjligen medhjälp till detta.
Detta med bakgrund av följande:
Det pansarvärnsrobotar som avtalet gäller är exemplar för exemplar
lätt modifierade robotar ur system 56 "BILL" som till skillnad från det mesta i övrigt av det värdelösa skrot försvarsmakten köpt
och lagerhållit för dyra pengar, faktiskt är ett potent
vapensystem där pv-robot gruppen rent av har en sportslig chans
att överleva om de avfyrar en robot mot ett fientligt stridsfordon. Systemet har en skottvidd på 2000 meter och
fungerar rent praktiskt så att roboten trådstyrs av skytten
i flyktbanan mot målet, och verkan sker i form av en laddning
med riktad sprängverkan som vid korrekt riktpunkt slår genom
tak/ovansida av stridsfordonet där bepansringen av viktbesparingsskäl alltid är tunnare än i övriga riktningar.
Detta mycket potenta pv-vapen som till skillnad från pj-pjäs
bilar och annan självmords rekvisita faktiskt funkar, utrangerades
med hänvisning till att det ej behövdes i den eviga fredens
tidevarv. Någon i Saudiarabien trodde uppenbarligen dock inte
på detta med evig fred och erbjöd sig alltså att förbarma
sig över vår "överskottsmateriel" och Wallenbergs lät
skattebetalarna generöst nog slippa destruktionskostnaden
bara försvaret gratis återlämnade robotarna man betalat ca 200000kr styck för på 80-talet.
Sedan har de alltså i uppgraderat skick (nu med förmåga att
undanröja reaktivt pansar som annars stör RSV laddningen) sålts
till denna diktatur, nu med tillägget av Carl Bildt att man
minsann inte kan använda dylika vapen för kränkningar
av mänskliga rättigheter. För mig så förefaller dock möjligheten
att på 2000 meters avstånd kunna bekämpas i vilken typ
av fordon som helst, med en vapenverkan som gör att fönsterskrapa
och tvättsvamp är lämplig metod att avlägsna mänskliga kvarlevor
i ett bekämpat fordon som mycket kränkande mot den som måste
städas bort med hink, svamp och fönsterraka, dock ett humanare
slut än döden genom 10000 piskrapp eller dylika Saudiska upptåg.
Det jag nu skrivit är information som är öppna offentliga uppgifter om vapenprestanda, och i övrigt sådant som offentliggjorts av andra källor tidigare.
Det jag önskar tillägga är dock
frågeställningen om huruvida robot 56 Bill blev överskottsmateriel före eller efter Saudierna visade intresse
för att köpa detta vapensystem från Wallenbergs Vapensmedja....?
/fänrik Stål
Mikael Styrman sa...

Varför blir jag inte förvånad?
Jag tror inte att man kommer särskilt mycket fel om man utgår ifrån att saudiernas intresse kom först. Det är ju så tjuvar opererar - inte minst politiska sådana.