lördag 7 mars 2015

GMO-grödorna och vägen till människosläktets harakiri

.
Studio Ett i P1 handlade den 3 mars bland annat om GMO-grödorna.

De från USA fjärrstyrda europapolitikerna ska nu godkänna de GMO-grödor som vetenskapen anser att är ofarliga - utan att ha undersökt saken.

Det är ungefär samma vetenskap som ett oräkneligt antal gånger, med bombsäker övertygelse, förklarat att man funnit universums minsta byggsten. Det har varje gång varit bevisad sanning, nästan med religiös övertygelse förkunnad. Ända tills det något senare visat sig vara förbannad dikt, därför att någon annan liten partikel, funnen med hjälp av förbättrade verktyg, övertagit budkavlen och rollen som den odiskutabelt minsta partikeln.

Nu i dagarna kunde vi i något media även läsa att samma vetenskap nu hittat världens absolut minsta livsform. Alla som har lite livserfarenhet, och/eller eget förstånd att tänka med, kan förstås räkna ut hur det kommer att gå med den sanningen med tiden.

Och samma vetenskap har kommit fram till att världen började med "Big Bang". Före Big Bang fanns inget och efteråt fanns allt. Inte helt olikt bibelns mångtusenåriga skapelseberättelse. Så elegant och samtidigt så makalöst dumt. En lösning på alltings uppkomst värdig en pensionerad general från Napoleonkrigen.

Vetenskapen kommer på många finurliga saker. Men den har samtidigt samma brister som en konsult, en svensk myndighet, en journalist eller en svensk domare har. Den tenderar att anta den åsikt som den som betalar lönen, eller eljest bestämmer, önskar.

Och Europas nya Versailles kan vi bomma igen för att skicka hem parasiterna från Bryssel och Strasbourg. Om det är amerikanska intressen som bestämmer vad de ska tycka så har de förverkat sitt berättigande.

Paris torsdagen den 5 mars 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: