lördag 7 mars 2015

Saudi-avtalet och Sveriges trovärdighet

.
I ett flertal intervjuer igår betonade Jacob Wallenberg vikten av att Sverige förlänger det hemliga vapensystemavtalet med Saudi-Arabien. Att bryta det skulle vara skadligt för Sveriges internationella trovärdighet, sade han.

Men varför skulle det vara skadligt om ett hemligt avtal, som blir offentligt känt, avvecklas? Skulle det inte vara mer skadligt för Sveriges trovärdighet om den subversiva verksamheten tillåts fortsätta sedan den blivit känd? Särskilt om ingen heller straffas i kölvattnet på avslöjandet...

Om ett hemligt avtal avslöjas, som bygger på att politikers, tjänstemäns och Wallenbers privata intressen grötats ihop med statens intressen, så att det inte går att säga var det ena slutar och det andra tar vid, och vice versa, men det ändå tillåts fortsätta - det om något måste ju vara förödande för Sveriges trovärdighet.

Sveriges trovärdighet kräver, menar jag, att den som gör hemliga affärer i strid med svensk lag, med svenska politiker, tjänstemän och affärsmän, bakom ryggen på Sveriges folk och deras förtroendevalda, har all anledning att räkna med att när förhållandet blir känt avvecklas avtalet och räfst och rättarting vidtar.

Allt annat är ett hån mot Sveriges internationella trovärdighet!

Ett maffians hån mot Sveriges internationella trovärdighet!

Lördagen den 7 mars 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: