lördag 7 mars 2015

Wallenbergskt upprop för avdramatisering av piskstraff, avhuggning av händer och godtyckliga avrättningar grundade på religiös terror

.
På DN Debatt skrev igår ett antal ”näringslivsrepresentanter” till försvar för ”sitt” avtal till stöd för den fascistisk-religiösa terrorregimen i Saudi-Arabien.

Vem kan blunda för dessa av fria företagare, i ett fritt land, utan påtryckningar framförda synpunkter om deras demokratiska framgångar i Saudi-Arabien så här långt?

Ingen av dem har ju faktiskt fått vare sig sina händer avhuggna, piskats offentligt eller blivit godtyckligt avrättade i Saudi-Arabien, på senare tid. Ett ovedersägligt bevis på deras framgångsrika kamp för demokrati och rättssäkerhet i Saudi-Arabien, genom att försörja diktaturen med vapensystem - eller?

Dessa demokratins och osjälviskhetens ädla riddare känner sig vara inne i ett stim av demokratiska framgångar. Vem kan inte känna vinden från förr, när den moraliska stormakten Sverige grundade sin tid som stormakt på betalning med judiskt tandguld från Hitlers koncentrationsläger?

Eller handlar det om barnexploatörer, oligopolister och kartellmyglare vilka slår vakt om sina privilegier att mygelvägen suga ut andra? Och som samtidigt flertalet antingen är för moraliskt defekta och/eller för fega för att våga ställa sig vid sidan av ett sådant moraliskt bankrutt upprop.

Egentligen är det ju inte så många namn på listan. De flesta är ju Wallenbergs springpojkar och i de fallen räcker det ju om Wallenberg själv är med på listan. ”Jag” som Jacob Wallenberg råkade uttrycka det i TV-nyheterna på fredag kväll den 6 mars. Att springpojkarna ska kontrasignera ser ju bara löjligt ut. Det blir ju som att fråga dem: har du förstått varför du får din lön?

Det kan ifrågasättas om inte hela uppropet är illa genomtänkt. Dess avsikt är naturligtvis att påminna regeringen om vem som bestämmer i Sverige. Nu är ju regeringen säkert redan plågsamt medveten om det. Den oavsiktliga verkan blir att undergräva auktoriteten hos alla springpojkar som skrivit på. Den naturliga följdfrågan blir ju om alla verkligen tycker lika, eller om flertalet inte tycker någonting alls, annat än vad ”chefen” visar sig tycka?

Om alla tycker lika är det inget gott tecken. Det betyder förmodligen att det är något fel på urvalskriterierna när man bara rekryterar folk som tycker lika. En organisation utan kritiker, nejsägare eller sådana som kan tänka själva, är dömd till undergång. Det går möjligen till så som redan skett i decennier. Det ena efter det andra svenska företaget tas över av utländska ägare. Hur mycket av spararnas pengar man än lyckas lura till sig. Den organisationen har ju egentligen bara en beslutsfattare, eftersom alla är så lika varann att de i praktiken är en och samma.

En organisation i vilken ingen av undercheferna vågar tycka annat än högsta chefen har ju också bara en beslutsfattare, nämligen högsta chefen själv. Det må finnas underchefer närmare verksamheterna, men deras eventuella insikter och kunskaper om verksamheten tas inte till vara, eftersom högsta chefen fattar alla besluten högt uppe på sin tron, med sina fragment av verklighetskontakt, eftersom undercheferna inte vågar stå för avvikande åsikter. Måhända för att avvikande åsikter upplevs som ett hot av svaga ledare? Ett hot mot den egna positionen vilket måste undanröjas.

Ur strikt Wallenbergsk synvinkel hade det - kanske - varit bättre om denna ja-sägarnas appell för fortsatt hemlig vapenhandel aldrig hade skrivits? Den förnedrande verkan gentemot underchefernas person och position som blir följden, kan inte vara bra för befintliga maktstrukturers bevarande. Undercheferna riskerar att hamna i en positionen i vilken deras auktoritet undergrävs och som istället gör dem till drift-kucku av olika grad. För Sverige behöver det inte vara dåligt. En allt för smal, stel och toppstyrd maktstruktur är knappast bra för landet.

Intressantare än att läsa den långa listan av undertecknande Wallenbergska underhuggare är nog att fråga sig vilka som eventuellt blivit erbjudna att delta, men vågat ställa sig vid sidan av detta diktaturens och fascismens kolportörers skamliga manifest? Intressant är även att fundera på vilka kriminella stolpskott i politiken och byråkratin som beställt fram denna hjälp till självhjälp, men inte själva syns?

Oj så mycket vän- och gentjänster som måste finnas i bakgrunden, för att den som har minsta eget förstånd och någon som helst antydan till moralisk resning, ska ansluta sig till detta de defekta intellektens kollektiva moraliska självmord.

Lördagen den 7 mars 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: