tisdag 31 mars 2015

Regeringen, regeringen själv och andra fiender till regeringen

.
Den svenska regeringen behöver nog inga fiender. Den har ju sig själv. Ändå tycks man samla på sig ett betydande antal fiender. Som någon mycket klarsynt uttryckte det: i Mellanöstern har man lyckats bli osams med båda sidor. Sannerligen en bedrift. Men kanske öppnar det en möjlighet. Om den gamla devisen ”min fiendes fiende är min vän” alltjämt bär syn för sägen kan den svenska regeringen kanske bli det kitt som kan ena de stridande parterna i den mångtusenåriga mellanösternkonflikten.

Men EN fiende, utöver USA, aktar den svenska regeringen sig för att skaffa. När Wall-Enberg gnällde lite ynkligt ramlade det genast in en beställning på två ubåtar av 1960-talsmodell, för sex miljarder eller sextusen miljoner. Då var regeringen varken fattig eller sjuk. Däremot kommer nog många fattiga och sjuka att märka av att regeringen slösade bort de sextusen miljonerna också, och det utan att blinka samt utan nämnvärd upphandling.

Södertälje tisdagen den 31 mars 2015
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anonym sa...


Ja det är ganska märkliga prioriteringar av försvarsmateriel när man inte ansett sig ha råd
att anskaffa moderna luftvärnssystem, eller för
den del upprätthålla förmåga för ubåtsjakt, men
samtidigt bränner iväg mer ekonomiska resurser
på ett par ubåtar som bara kan tänkas komma
i bruk för skarpa vapeninsatser i ett läge där
vi i praktiken redan förlorat kriget mot en löjligt
överlägsen motståndare!
Mina sympatier med Gotlänningar till trots så inser
jag det okloka i att börja torpedera ryska fartyg
ifall ryssarna (gud vet varför egentligen?) skulle
göra anspråk på Gotland.
Nu kan jag för all del tänk mig värr saker än en
neutronbomb över Stockholm, skulle onekligen ha en sund
inverkan på bostadspriserna om inte annat, men de
som inte delar min uppfattning vill antagligen inte
torpedera ryska fartyg, så varför de då ska köpa
en ubåt är svårbegripligt! Eller ja just det, herr Styrman
har ju skrivit svaret redan....
/ fänrik Stål

Anonym sa...

Ja, det märkliga är att regeringen satsar pengar på ubåtar i stället för vapensystem som skulle kunna göra nytta! Givetvis är detta ett beställningsjobb som ytterst Nato ligger bakom. Sverige behöver inga ubåtar i Östersjön, men det gör Nato då ju dessa ubåtar är ett möjligt hot mot den ryska flottan i Östersjön. Sen att Wallenbergarna kan rädda sitt på fallrepet gungande företag med statliga miljarder ser man som en gåva och en bonus från sina lakejer i regeringen.

Benny