lördag 7 mars 2015

Nog är det någon som har svansen i kläm

.

På illustrationen ovan kan Du se hur den svenska exporten fördelade sig på olika mottagarländer kalenderåret 2014, enligt Ekonomifakta.se. Som synes är exporten till Saudiarabien så obetydlig att den inte ens framgår av diagrammet. Enligt en uppgift jag såg i media ska den uppgå till cirka en procent av den totala svenska exporten.

Ändå får ett övervägande att inte förnya Saudiarabienavtalet, när det löper ut, Jacob Wallenberg med flera att hamna i panik. 31 höga ”näringslivschefer” undertecknar ett av Wallenberg författat upprop till försvar av det ”viktiga” avtalet. Fast tittar man närmare på listan är inte intrycket att det handlar om representanter för näringslivet. Det skulle lika gärna kunna vara en ”most wanted list” från FBI. Ett otal namn är kända för allmänheten, för att antingen de själva eller de företag de representerar, är sammankopplade med grov ekonomisk, eller annan, brottslighet.

Vi har på listan företag som systematiskt skjuter in sig på högkorrumperade länder, andra som byggt sin affärsidé på utnyttjande av småbarn i tredje världen. I andra bolag har försvunnit många miljarder. Bönder har drivits från sina marker och visselblåsare drivits i en förtida död, samtidigt som konkursmässiga luftslott drivs vidare i enorma Ponzi-schemes. Andra är återkommande inblandade i brott mot FN-embargon och karteller men frias lika återkommande av det svenska maffia-lojala rättsväsendet. Kanske inte en lista representerande det svenska näringslivet? Snarare en lista representerande den grova organiserade brottsligheten.

Det är anmärkningsvärt att en sådan ansenlig samling durkdrivna skurkar skulle gripas av en sådan panik av något så betydelselöst. Särskilt som man inte lyft ett finger när statliga Vattenfall smutsat Sveriges renommé i Tyskland - vårt näst viktigaste exportland enligt statistiken och sammantaget sannolikt det viktigaste. Ändå har Vattenfall drivit kärnkraftverk i Tyskland med mellan 600 och 700 allvarliga incidenter, vilka konsekvent skönmålats i rapporteringen till tillsynsmyndigheterna. När som helst kunde stollarna och skurkarna som svarade för Vattenfalls härjande i Tyskland ha åstadkommit en härdsmälta som i sin tur kunde ha ställt miljontals tyskar utan både försörjningsmöjligheter och bostäder, samt för tid och evighet ödelagt stora delar av landet. Hur skulle Sverige klarat det ekonomiskt? Och hur skulle den svenska exporten till Tyskland och andra viktiga exportländer ha klarat en sådan fläck på hedern? Men bekom det dessa herrar, dessa grabbar av bägge könen, dessa representanter för ”näringslivet”? Blev de upprörda eller oroliga? Skrev de på upprop och appeller till regeringen för att stoppa den svenska katastrofen under framväxt i Tyskland?

- Icke! Inte ett finger har de lyft i denna tusenfalt viktigare fråga.

Det här stämmer naturligtvis inte för fem öre. ”Här ligger en gravad hund” som Refaat El Sayed skulle ha sagt. En tidigare välkänd representant för samma samhällssektor som de 31 undertecknarna representerar.

Någon, eller några, sitter med svansen ordentligt i kläm. Det är knappast Jacob Wallenberg. Hade det varit han själv är det inte troligt att han själv skulle ha agerat i frågan. Det är inte det sätt högreståndsmaffian opererar på. Åtminstone inte utan att många dörrar först skulle ha slagit igen framför näsan. Jag kan inte se det hända med mindre än att Wallenbergs först är såväl döda och begravda som ruinerade. Snarare är det någon, eller några, som är i position att göra Jacob Wallenbergs liv till ett helvete, själva eller med hjälp av sina kumpaner, som har svansen i kläm. Personer som samtidigt inte är i position att påverka skeendet på det sätt Wallenberg nu försöker göra. Eftersom det är just Jacob Wallenberg som agerar begränsar det dock skaran av misstänkta till en ganska liten grupp. Vilken vaktmästare som helst får inte igång Jacob Wallenberg i en sådan här operation.

Att det sker på detta ganska desperata sätt är en värdemätare på hur stor paniken är.

Den som inte har varit utsatt för maffians omsorger skulle kunna tro att någon, eller några, hotas av mångåriga fängelsestraff på grund av deras inblandning i skumraskaffärerna med Saudiarabien. Det tror inte jag. Etablerade högreståndsbrottslingar har inget att frukta från vårt korrumperade rättsväsende. Snarare är det, som jag varit inne på tidigare, från annat, skrupelfriare och dokumenterat farligare håll som hotet kommer. Att hotet kan komma från Saudiarabien är ju uppenbart av omständigheterna. Det kanske inte är lika uppenbart att det lika gärna kan komma från Saudiarabiens ständiga vapendragare och beskyddare USA. Oavsett vilket är hotet av den karaktären att det är färdigflinat i korridorerna. Nu är det blodigt allvar, åtminstone för några av våra skurkar.

Lördagen den 7 mars 2015
Mikael Styrman
.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kolla vilka länder som ingår i Övriga och se där ... Saudiarabien som lär står för en tredjedel av exportinkomsterna. Men SCB tordes nog inte skriva ut just det namnet ... Eller vad tror du, Styrman?

Maja Dacke

Mikael Styrman sa...

Jag kan inte se något stöd för det bland SCB:s siffror.
Det jag ser är att Saudiarabien svarar för 1,1 % av exporten.
Då blir det svårt att komma upp till 1/3 av intäkterna.
Det handlar nog snarare om desinformation.

Lukrativ är den nog, men inte nödvändigtvis för svenska staten och skattebetalarna.

Anonym sa...

Rätt kul desinformation man får på nyheterna när man alltid tjatar om den så "viktiga" USA-marknaden! Norge, Tyskland med flera som är långt viktigare nämns aldrig! Men det är väl så folk ska hjärntvättas i att tro att Sverige nog minsann inte har råd att stöta sig med USA för deras påstådda viktighet.

Benny

Mikael Styrman sa...

Svar till Benny:

Statistiken talar naturligtvis ett annat, och avslöjande, språk. Ändå säger inte statistiken hela sanningen. Om man ska värdera nyttan av umgänget med USA bör man även ta i beaktande skadan som följer av att våra odugliga politiker och säkerhetspoliser slickar USA där bak hela tiden och inte skyddar svenska företag mot amerikanskt industrispionage. Så i samband med handel med USA får vi köpa tillbaka rätten att använda oss av ursprungligen svenska uppfinningar, fast då åtföljda av noggranna restriktioner om hur vi får använda oss av dem.