tisdag 31 mars 2015

Bra för Volvo? …. för Göteborg?

.
USA har långa tider varit Volvos viktigaste marknad. Emellanåt har Volvo tjänat stora pengar där, när dollarn varit stark. I tider av svag dollar har försäljningen varit desto darrigare. Nu ska Volvocars bygga en fabrik i USA, men det ska inte påverka jobben i Göteborg, enligt Volvocars produktionschef. Hur sannolikt är det? Jag vill inte på något vis mena att det är omöjligt. Men däremot är det mindre sannolikt att det inte påverkar jobben i Göteborg i negativ riktning, om bilarna som säljs i USA även ska tillverkas där.

Ett av de argument som anförs offentligt för en fabrik i USA är att skydda sig mot svängningar i dollarkursen. Det vill säga skydda sig mot perioder av svag dollarkurs. Jag har lite svårt för det resonemanget. Om man skyddar sig mot svag försäljning i tider av låg dollarkurs så skyddar man sig även mot att kunna göra goda affärer i tider av stark dollarkurs.

Resonemanget påminner om den floskelpropaganda som anfördes för att få oss att gå med i eurosamarbetet. Valutasvängningar sågs bara som ett hot, när det egentligen är en affärsmöjlighet.

En annan, men inte lika närliggande, jämförelse är sågverksindustrin. Förr drevs sågverk av affärsmän som sågade för fullt och tjänade mycket pengar i goda tider och drog ned på verksamheten i dåliga tider. Så småningom tog politruker utan affärsbegåvning över sågverksindustrin. Målsättningen övergick, från att göra goda affärer till att istället erbjuda uthållig sysselsättning, utan neddragningar i dåliga tider. En av följderna blev att produktionskostnaden blev nästan enda kvarvarande konkurrensmedel, vilket resulterade i att alla byggde ut och rationaliserade sin produktion. Alla med i stort sett likadan produktionsutrustning. Och vilken konkurrensfördel ger det, om jag får fråga? En konsekvens blev en imponerande produktionskapacitet, stor nog att såga sönder varje ansats till högre priser och goda tider. En annan konsekvens blev en imponerande sågverksdöd, centralisering och långa transporter som tär på jordens oljetillgångar och sänker konkurrenskraften helt i onödan. Den mest förödande konsekvensen blev konstant dåliga tider eftersom sågverkspolitrukerna ständigt och omedelbart sågar sönder varje antydan till ökad efterfrågan.

Varken dollarn eller kronan är kassaskåpssäker. USA är skuldsatt upp över öronen och kör sedelpressen så att den glöder. Men USA är reservvaluta för resten av världen - åtminstone än så länge. Om dollarn fortsätter att vara reservvaluta kan USA fortsätta att parasitera på resten av världen.

Även kronans profeter har hittat ”on”-knappen på sedelpressen. De har även mer än femtio års erfarenhet av att bevara konkurrenskraften genom att återkommande devalvera sitt folk fattigt. Nära nog precis motsatt taktik mot den som skapat det moderna Tysklands framgångssaga.

Som nog låter sig anas har jag en mycket bestämd uppfattning om vilken av de två svaga valutorna som kan förväntas vara uthålligt svagast. Jag befarar att Volvocars är på väg försätta sig i den situation som våra sågverk en gång förpassade sig själva till, nämligen att i avsaknad av originalitet, och efter att ha avhänt sig sin mest betydande konkurrensfördel, förvandlas till en av flera svaga biltillverkare, den ena den andra lik.

Jag minns vagt ett idealiserande TV-inslag, för drygt 30 år sedan, om, såvitt jag minns, konsultföretaget Enators nya kontorshus utanför Stockholm och hur man bland mycket annat ordbajs orerade om hur stolarnas ryggstödslutning i lunchrummet skulle frammana aggressivitet, progressivitet och kreativitet. Om det är däri lösningen ligger kan man ju fundera över hur stolarna ser ut på Volvocars? Hänger de månntro till bords i trapetser från knävecken när de nu av allt att döma gjort ett seriöst försök att tänka med den kroppsdel som vi andra sitter på?

Om syftet däremot är en organiserad marsch ut ur Sverige blir åtgärden möjligen begripligare. Med en fabrik i Kina, en annan i USA, vem behöver då Göteborg? Även i ett större sammanhang passar åtgärden in. Det blir som våra politiska ledare uttryckt tidigare, ett stort steg framåt mot den ljusnande framtid då inga svenskar längre sysselsätter sig med tunga och smutsiga industriarbeten, utan vår spjutspets, våra analfabeter, levererar kvalificerade konsulttjänster till de underlägsna länder dit industrin flyttat. Tveklöst en stor framgång för våra politiker och högre tjänstemän.

- Heja politikens grabbar av bägge könen!

Södertälje tisdagen den 31 mars 2015
Mikael Styrman
.

1 kommentar:

Anonym sa...


It takes one to know one, som det så vackert heter!
Eller mer specifikt i detta sammanhang så har säkerligen
de kinesiska ägarna insett att korruption och ineffektivitet i "den svenska modellen" faktiskt överträffar deras eget med Göran Perssons ord imponerade
stabila samhällssystem...
Det är således fullt begripligt om företrädare för
en korrumperad kommunistdiktatur förskräcks över den
oreda som råder här, trots ett lika korrupt system.
Kanske var det decemberöverenskommelsen som blev
droppen för kineserna? Återinförande av enpartistaten
utan ett ett enda skott avlossats eller någon ens
behövt bli överkörd med en stridsvagn (i sak skulle
försvarsmakten då föreslå att köra över meningsmotståndare med fyrhjulsdriven minibuss av
driftekonomiska skäl, men principen dock densamma)
Detta måste dock skrämt kineserna rejält! Tänk om
de ryggradslösa korrumperade svenskarna åternationaliserar volvo cars?! Bäst rädda det
som räddas kan medan tid är således!
Men misströsta ej, än kan Saab automobile återuppväckas
om Wallenbergs får ta över hela Trollhättan för en
symbolisk krona, och sedan får förlustavdrag i evig tid för att bygga ett gammalt opelchassie!
/ fänrik Stål