måndag 20 juli 2015

Även Pajala flygplats Sundströms katastrof?

.
Om Nu uppgifterna i den insändare i Norrbottens-Kuriren, vilken jag kommenterade tidigare idag stämmer, är även Pajala flygplats en katastrof skapad av Anders Sundström. Själv kan inte jag bedöma det. Men mycket tyder ju på att uppgifterna i insändaren kommer från Sundström själv, så åtminstone tycks han ju vara benägen att ta åt sig äran för flygplatskatastrofen.

Jag för min del är bekväm med det. Att döma av vad han åstadkommit i bland annat Northland och Vattenfall skulle det inte förvåna mig om han är pappa även till flygplatsens kapitalförstöring. Är han det inger det ju visst hopp om den övriga nationalsocialdemokratiska makteliten - möjligen då med undantag för Haparandas ödeläggare Sven-Erik Bucht, som i likhet med Sundström lämnar brända högar av grus och aska efter sig varhelst han drar fram.

Platsen för flygplatsens lokalisering är nämligen vald med omsorg. På få ställen i Sverige skulle man kunna hälla ut ännu mer skattemedel och ändå vara säker på att allt blir bortkastat. Trots att det finns utomordentligt få människor norr om Pajala har man byggt en flygplats där. Dessutom fanns det redan en flygplats i finska Kittilä, nära Levi, som med fördel kan betjäna inte bara Kittilä utan även Kolari, Muonio och Pajala kommuner.

När man etablerade en flygplats i Pajala skulle man naturligtvis ha beaktat att söder om Pajala belägna Pello, Ylitornio och Övertorneå kommuner också saknade flygplats. Dessutom var det i princip fel att förlägga flygplatsen norr om Pajala när alla flyg ska gå söderut.

Det optimala platsen skulle ha varit Pello. Då hade flygplatsen kunnat betjäna inte bara Pajala utan de nyss nämnda söder om Pajala belägna kommunerna. Den extra resan från Pajala tätort om 3,5 mil längre väg hade varit en lätt börda att bära för Pajala-politrukerna som har råd att flyga på andras bekostnad. Då hade man fått underlag att faktiskt hålla igång flyglinjer. Men ingen människa åker ju från Pello (75km), Ylitornio 140km) eller Övertorneå (123km) norrut till Pajala flygplats, när man ska söderut, och när man har Rovaniemi flygplats 10 mil bort, Torneå-Kemi flygplats ännu närmare för Övertorneå/Ylitornio och Luleå flygplats på ca 16 mils avstånd. Varför åka mer än en timme åt fel håll för att ta ett flyg som är så dyrt att man inte har råd att flyga med det? Och vad finns det för fler ärenden som man kan uträtta i Pajala, på samma resa? Vad finns det där? En toalett?

Det är driftskostnaderna som är problemet i Pajala. Samt det faktum att flygplatsen inte löser några problem. Flygplatsen trafikeras av utomordentligt få förbindelser, som är så dyra, trots subventioner, att bara politruker har råd att åka. Dessutom går de till en ort som ingen vill flyga till. Att flyga mellan Luleå och Pajala är ju helt poänglöst för alla andra än politruker som har obegränsat med tid och saknar prestationskrav. Bilen blir ju kvar på fel ställe. Tidsvinsten uteblir helt, man drabbas av lokala kostnader för Taxi och man kan inte göra några besök längs vägen.

Problemet i Pajala var inte att man saknade flygplats. Problemet var - och är - att man saknar tillräckligt befolkningsunderlag för att själva få till en flyglinje med rimliga driftskostnader. Ett problem till fanns. De egoistiska psykopaterna som bestämde om flygplatsen brydde sig bara om vad som var bra för dem själva. De struntade i Pajala-bornas behov.

Om man verkligen ville lägga sig vinn om att ödelägga Pajalas möjligheter att få ett fungerande flyg, då var Erkheikki norr om Pajala en bra plats.

Norrbottningar behöver inte och vill inte flyga till Luleå. De vill flyga till Stockholm och ut i världen. Då har de ingen nytta av Pajala flygplats som trots att miljonerna forsar iväg går på knäna, kommer att fortsätta att gå på knäna tills den så småningom har dränerat statskassan så mycket att den läggs ned. Men först ska den kosta många miljoner ytterligare som hade varit till mer nytta för Pajalaborna om de använts till sjukvård.

När Pajala flygplats kommer på tal drar jag osökt mig till minnes hur flyget fungerade före Jan Carlsson. På 1960-talet, när Europa ännu inte var återuppbyggt utan behövde svenska varor, kunde nationalsocialdemokratin unna sig exklusiva vanor. En flygbiljett mellan Luleå och Stockholm kostade som idag. Men då var pengarna värda mer än 30 gånger mer. På morgonflyget fanns 10-15 politruker, med långa rockar, hatt och portfölj, vilka skulle ned till Stockholm och få veta vad de tyckte. Resten av planet var tomt och socialdemokratin betalade Wallenberg med skattemedel för att leka flygbolag, för att skapa en illusion av framgång.

Pajala flygplats och Northland Resources är två ekonomiska stolligheter som bara överglänses av att man byggde Botniabanan med endast enkelspår. Även i bergstunnlarna. Därmed har man för all framtid berövat Övre Norrland möjligheterna att få fungerande och konkurrenskraftiga tågförbindelser. Det skulle inte förvåna mig om Sundström varit med och klantat till den frågan också.

Death Valley, Norrbotten, måndagen den 20 juli 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: