onsdag 29 juli 2015

Nysvenskan har tagit ordet ”räddat”

.
Nu när svenska staten har en patrullbåt som agerar sjötaxi i Medelhavet har politikens nysvenska även omhändertagit ordet ”räddat” och ändrat dess innebörd.

Förr betydde räddat exempelvis att man undsatte någon som annars skulle ha drunknat. Numera räcker det med att man plockar över människor från deras egen mindre båt, till den svenska statens större båt, och kör dem till Italien, för att det ska kallas ”räddat”.

Räddat har därmed blivit en synonym till ”skjutsat med sjötaxi”.

Och vi får veta i våra media om hur många tusentals som man har räddat, vilket med gammalt språkbruk innebar att de annars skulle ha dött. Den nysvenska innebörden är att människosmugglarna annars hade varit tvungna att köra dem hela vägen till Italien. Det innebär att ordet räddat även har en annan innebörd numera: ”avlastat människosmugglare”.

Nu har svenskarna skjutit varningsskott mot italienska flottans ribbåt. Man brukar skjuta varningsskott innan man skjuter verkningseld. Även det kommer nog så småningom. Vem skjuter först?

Få se om italienarna också tycker att de har ”räddat” någon, sedan, när de sänker den svenska patrullbåten? De kanske tycker att de har räddat italienare som lever under enkla omständigheter?

Södertälje onsdagen den 29 juli 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: