söndag 26 juli 2015

Skogsbränderna och skammen

.
Ett år efter skogsbranden i de västmanländska skogarna försöker den offentliga sektorn hantera skammen och slå ifrån sig skulden efter det misskötta brandbekämpningsarbetet. Frågan uppmärksammas nu på olika sätt. Jag såg en debattartikel i Svenska Dagbladet idag, författad av ledningen för MSB. Den var rolig. Förmodligen ofrivilligt rolig. Åtminstone fick jag titta efter att det verkligen var en seriös debattartikel och inte en satir. Det kunde gott ha varit ett manus till en stand up comedian. Jag ska återkomma till den i ett eget inlägg.

Jag blev även uppmärksammad på en ledare under samma tema, i Norrbottens-Kuriren. Där har våra brandkårers miserabla kunnande vad gäller skogsbränder decimerats till en fråga om resurser, samordning och partipolitik, rättare sagt försvarspolitik. Det mesta är faktiskt ovidkommande för det händelseförlopp som utvecklade sig i Västmanland.

Alliansregeringen hade inget emot att hänga ut inkompetenta nationalsocialdemokratiska politruker på MSB. Den nationalsocialdemokratiska regeringen inskrider till deras skydd. De får numera utreda sig själva och slipper besvärande insyn i deras lekstuga.

Samordning puffar Kurirens ledare för. Men det hjälper inte om är aldrig så samordnad om man inte vet man ska göra.

Inte heller var det egentliga problemet vare sig bristande resurser hos brandkårerna eller hos försvaret. Vi har hanterat skogsbränder förr, utan några stora resurser hos försvaret. Men det som fanns förr, och som saknas nu, är kompetens. Förr visste man, åtminstone på landsbygden, hur skogsbränder hanterades. Hyggesbränning och skogsbränder var en normal och återkommande verksamhet. Då saknades dagens täta vägnät, man gick till fots utan dagens kommunikationer, fordon och den moderna tidens terrängframkomliga resurser -  men det fanns kunskap!

Nu försöker man sätta stadsbeduiner som knappt har satt sin fot i skogen att sköta skogsbränder - med känt resultat. Det påminner inte så lite om hur man på 1980-talet inom nationalsocialdemokratin drev tesen om allas lika förutsättningar så långt att man plockade upp folk från gatan och satte dem i ”uppfinnarskola” och öste pengar över dem. Det blev naturligtvis bara pannkaka.

Inkompetensen på brandbekämpningsområdet går genom hela samhällsstegen. En garanti för att det inte ska bli någon förbättring. - Tänt är bränt! Vilken större by eller stad blir den första att brinna ned medan den offentliga sektorns politiska oduglingar tjafsar om eventuella brister i samordningen?

Södertälje söndagen den 26 juli 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: