lördag 18 juli 2015

Människans krig mot vildlaxen

.
Media rapporterade igår om att laxen i älvarna i allt högre grad är sjuk, har böldliknande sår. Död fisk flyter upp här och där. Säkert är en del följden av giftiga utsläpp i våra vatten. Men andra orsaker finns. Exempelvis av människan med bästa välvilja för sina ögon skapade sjukdomar.

Förra året flöt mängder av död lax upp. Det förklarades då - förmodligen av någon rättrogen politruk - med att vattnet var för varmt. I år är vattnet kallare. Kanske för kallt i år? Det är förmodligen mest trams. I tiotusentals år har laxen varit utsatt för och anpassat sig till såväl varmt som kallt vatten. Allt sedan människan började kompensera för kraftverk och annat som slår ut den vilda laxen, med att odla lax, har sjukdomarna avlöst varandra i laxbestånden. Även i de vilda bestånden.

Att människan leker Gud i laxodlingsanläggningar med klen genetisk bas och sannolikt även genetiskt selektiv föda, är kanske inte så farligt i sig? Men när man släpper ut den defekta odlade laxen bland vildlaxen då fullbordar man katastrofen.

Förutom de laxodlingsanläggningar med vilka människan i upphöjd inbilskhet försöker kompensera för kraftverk byggda enligt nationalsocialdemokratisk betongkultur har vi numera gott om laxodlingsanläggningar med vars hjälp man försöker kompensera för laxbrist orsakad av sviktande bestånd av vildlax. Allt för att vi inte ska förstå hur psykopaterna leder mänskligheten mot avgrunden. Att inte dessa fiskodlingar skulle göra liknande skada på vildlaxen är naturligtvis bara en from förhoppning.

Death Valley, Norrbotten, lördagen den 18 juli 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: