måndag 9 april 2018

De amerikanska kemattackernas tidevarv


.
Den tid vi lever i kanske i framtiden kan komma att kallas ”de amerikanska kemattackernas tidevarv”. En tid som präglas av gränslös amerikansk inblandning i andra länders inre angelägenheter. En tid i vilken amerikanska brottslingar står över åtal för brott mot mänskligheten. En tid i vilken europeiska politiker efter bästa förmåga försöker sätta plåster på konsekvenserna av amerikanska brott mot mänskligheten istället för att säga ifrån.

Det är en situation som inte kommit vare sig snabbt eller överraskande. Istället har den vuxit fram under lång tid. En följd av decennier av okritisk eller förljugen historiebeskrivning. Förljugen nutidsbeskrivning. Successivt allt mer långtgående inblandning i andra länders angelägenheter och allt grövre brott mot mänskligheten.

Att våra politiker inte vågar säga ifrån mot amerikansk internationell brottslighet utan istället utan varje ansats till kontroll importerar, inte bara flyktingar och hederliga människor, utan framför allt grova brottslingar, för att dölja sin egen undfallenhet, är det som skapar dagens system.

Debatten borde handla om amerikanska brott mot mänskligheten, hur man ska få stopp för dem och hur man ska kunna få de amerikanska brottslingarna inför internationell domstol. Men det vill inte våra pro-amerikanska lakejer prata om. Istället vinklar man debatten till att handla om att försvara ett lyx-asyl-system som man kunde ha när situationen i världen var stabil och folkomflyttningarna små. Den som kritiserar det i praktiken havererade systemet stämplas som rasist. Istället borde den som tiger och låter det amerikanska härjandet pågå åtalas för medhjälp till brott mot mänskligheten. Sverige borde nog inte ta plats i FN:s säkerhetsråd. Mot bakgrund av hur Sverige agerar och den kriminella kampanjen för en plats i säkerhetsrådet borde Sverige istället ta en plats på de anklagades bänk i Haag.

Falun måndagen den 9 april 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: