måndag 9 april 2018

Hästhuvuden och döda säkerhetsvakter styr mediainnehållet


.
Svenskt massmediafolk som gärna beskriver sig själva som det fria ordets försvarare är istället den politiska maktens stövel- och rumpslickare. Men det är troligen inte någonting som är styrt av ideologisk övertygelse annat än möjligen av en viss egoism. ”Jag borstar din rygg om du borstar min rygg”. Eller korruption som det egentligen heter. Mer idealister än så är inte svenskt mediafolk - åtminstone inte de som bestämmer innehållet. Snarare handlar det om den speciella och numera i Sverige etablerade tolkningen av demokrati som innebär ”störst går först”. Den som har mest makt och/eller mest pengar eller förfogar över mest av andras pengar bestämmer vad media ska trycka eller sända. Så är det åtminstone inrikes. 

På underhållningssidan kan man numera nästan bara se fördummande amerikanska skräpsåpor på TV vilket kan förefalla betydelselöst, men knappast är det. I utrikesfrågor gäller en delvis annan ordning. Den som är mest benägen att placera ut hästhuvuden eller döda säkerhetsvakter som har begått ”självmord” i sängarna bestämmer innehållet i media. Det innebär ungefär som det varit sedan Andra Världskriget - en kraftig pro-amerikansk hållning i kombination med en kraftig anti-rysk hållning i svenska media.

Under senare tid har de amerikanskstyrda propagandisterna drivit kampanj om Cambridge Analytica. Officiellt för att internetjättarna gör intrång i den personliga integriteten och handlar med personliga uppgifter som aningslösa och lättlurade människor lägger ut på nätet. Men den verkliga orsaken är knappast att man värnar integriteten. Snarare handlar det om att man vill komma i position att utöva inflytande över internetjättarna så att inte andra nyheter eller åsikter än propagandaorganen själva framför alls ska kunna komma till tals. Det handlar således inte om att värna det fria ordet utan istället om att strypa det.

Det är det förhatliga fria ordet man vill komma åt och människors möjlighet att framföra sina åsikter utan maktens censur på Internet. Man säger sig vilja komma åt ”trollfabriker” men det är trollfabrikerna själva som driver kampanjen - kamouflerat till en kamp för att värna integriteten.

Falun måndagen den 9 april 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: