tisdag 17 april 2018

Klockan klämtar för Fortum i Ryssland?


.
Fortum sålde bort goda tillgångar i Skandinavien för att finansiera mycket riskabla inköp av förmodat tveksamma anläggningar bakom Ural i Ryssland, till priser som anläggningarna - bortsett från den politiska risken - sannolikt inte kommer i närheten av att avkasta.

Det luktade mutor lång väg. Nämligen att ryska maffian mutade Fortum-funktionärer att driva igenom förvärvet till grova överpriser. Ungefär som Sundström och Josefsson gjorde Nuon-affären, tyska affärer och lite annat och därmed kapade välfärdsstaten vid knäskålarna - ostraffat naturligtvis! Återkommande hyllade av pressen - jajamän!

Jag skrev lite om Fortums svindlande affärer när det begav sig, bland annat här 2008 och här 2009.

Nu verkar det som om klockan klämtar för finska pensionsfonder och andra som tycker att det är en bra idé att äga elnät bakom Ural. Det är ju inte som att samordningsvinsterna är direkt uppenbara för oss vanliga dödliga…

De amerikanska krigshetsarna och deras vasallstaters provokationer mot Ryssland försätter Finland i en knepig situation. Hela innehavet av TGC-10 har Fortum haft på nåder. Och nåden verkar vara slut nu, av nyss nämnda skäl. Innehavet betecknas numera som ett ”strategiskt innehav” av ryssarna.

Jag ser med intresse fram emot att få veta om den fortsatta rapporteringen kommer att upplysa oss om hur mycket pengar Fortum har bränt upp bakom Ural - i köpeskilling och investeringar. Vinsterna från fel sida av Ural har ju redan tidigare låtit vänta på sig. Och nyckelfunktionärer har kommit hem i träfrack. Överlever Fortum?

Situationen blir ju inte mindre prekär av att man är i långt framskridet stadium av planering för ett nytt finskt kärnkraftverk, med ryskt delägande och med rysk tillverkare. Även Fortum förväntas investera i det kärnkraftverket.

Finland står som en åsna och velar mellan två hötappar. En smidig relation till Ryssland av det slag som präglat efterkrigstiden å den ena sidan. En stark relation till NATO, dvs USA, å den andra sidan.

Finland har haft stor nytta av sin Rysslandshandel. Ja utom de som investerat i Ryssland och som alla - utan undantag - blivit avplockade sina investeringar av den ryska maffian, så snart de investerat färdigt. Det är inte bara Sven-Erik Bucht, Anders Sundström, Yvonne Fredriksson, Mona Sahlin och andra nationalsocialdemokratiska tjuvaktiga koryféer och deras korrumperade medhjälpare som kan sådana trick. Ryska maffian kan dem också!

Å andra sidan lockas Finland av ett starkt samarbete med ett militant USA som inte märkt att Andra Världskriget tagit slut och Sovjetunionen upphört att existera och därför använder 53% av sin statsbudget till anfallsvapen. Om man givet situationen i världen - avsaknaden av hot - lägger ned 53% av budgeten på krig så kommer man att få krig. Erfarenheterna av sådana samarbeten mellan småländer och USA/NATO talar entydigt för att det brukar gå bra för USA, men de små länderna som luras eller skräms att ”samarbeta” med dem, tenderar att förvandlas till brända högar av grus och aska, på sina håll möjligen även radioaktiva, och med de delar av befolkningen som ännu lever skrämda på flykt eller i exil.

Finland har ett val att göra som säkert inte är så lätt, men som kan vara helt avgörande för landets och befolkningens överlevnad. I det skenet är de finska pensionärernas, av korrumperade Fortum-funktionärer skapade nyfattigdom, kanske inte så viktig? Det finns ju bark att äta och det är ju roligt att Fortum-funktionärerna har det bra - så har ju åtminstone någon finne det bra, trots allt. 

Falun tisdagen den 17 april 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: