torsdag 19 april 2018

Fortsatt lallande om Drottninggatan


Ingen verkar göra något åt det bakomliggande systemfelet som orsakade Drottninggatan-eländet. Att människor som har fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd går lösa på gatorna, som någon sorts latenta blindgångare.

Istället för att ta itu med alla löst gående som nekats uppehållstillstånd, varav en del uppenbart grova brottslingar, vilka ibland till och med får offentliga bidrag, tycks vi nu vara på väg att bygga upp en avslagsrelaterad skadeståndsindustri av amerikanskt snitt.

Det påminner om den där klassiska skämtplanschens definition för byråkrati:

Du har två kor.
Staten tar båda,
skjuter den ena,
mjölkar den andra
och spiller ut mjölken.

Falun torsdagen den 19 april 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: