fredag 20 april 2018

Mer kaos i Stockholmstrafiken


När det snöar i Stockholm stannar trafiken. Det beror i hög grad på att den nya hjälplösheten resulterat i att man köper bussar utan kedjor, och - får man förmoda - inte heller skulle klara av att montera kedjor och köra vidare om man hade några. Det är något som tar fem minuter för vilken timmerbilsförare som helst.

Men det är inte bara när det snöar som man använder bussarna till att få Stockholmstrafiken att stanna. När det inte snöar kör man in hela långa jättebussen i gatukorsningarna, trots att det är uppenbart att det inte finns plats för bussen efter korsningen. Ingen kommer därefter varken framåt, bakåt, åt höger eller åt vänster. Det blir en lokal trafikinfarkt som strax fortplantar sig i korsning efter korsning. Följden blir att all trafik stannar i Stockholms innerstad - som i Istanbul eller Kairo. Med sådan kollektivtrafik skulle det bästa för Stockholmstrafiken nog vara att lägga ned lokaltrafiken och låta Über ta över kollektivtrafiken. Åtminstone bussarna. Små bilar får inte samma katastrofala effekt på trafikflödet som långa bussar - framför allt ledbussarna. 

Vad gör politikerna då?

Centern i Stockholm, genom Karin Ehrnlund, gick idag ut i media med att man vill bötfälla byggentreprenörerna för att de stör trafiken om deras byggen inte blir klara i tid. Som om det vore byggentreprenörernas arbetstempos fel att det blir kaos i Stockholms-trafiken…

Nog tror jag man får söka skulden någon annanstans. Exempelvis hos de politiker som åstadkommer kaos i Stockholms-trafiken genom att riva upp Slussen utan att först ha ordnat en annan väg in till stan för Värmdöledens trafik. Eller hos de politiker som i tio års tid sa att allt blir bra när Norra Länken blir färdig. Norra Länken blev färdig - och det märktes inte, annat än för ett litet privilegierat fåtal bosatta på Lidingö.
Eller hos de politiker som genom att anställa bussförare från Mellanöstern utan att informera dem om att vi i Sverige inte har för vana att köra in bussarna i korsningarna, när det inte finns plats för dem efter korsningarna. Följden blir som ovan nämnts att all trafik i stan stannar, vare sig byggentreprenörerna jobbar snabbt eller långsamt. 

Oärligt eller bara korkat? Sopa rent framför politikernas egen dörr, Karin Ehrnlund, Centern, innan Du skyller andra för politikens tillkortakommanden.

Falun torsdagen den 19 april 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: