torsdag 21 november 2013

En god idé

.
Det är ingen jättebra idé att förlägga alla spår från Stockholm till orter söder om Mälaren intill varandra. Det är ju självklart att en enda olycka, oavsett art, kan slå ut all trafik. Den här gången tar det kanske bara några veckor. Nästa gång kanske många månader. Billigt blir det aldrig.

Vad är det för mening med att arbeta i tiotals år, för tiotals miljarder, till förmån för några få tåg över Hallandsåsen, som ska vinna några minuter per gång, om man samtidigt förlägger samtliga spår på landets mest trafikerade järnväg intill varandra och inte ens bryr sig om att skruva fast rälsen?

Som tidigare framförts vore det en mycket bättre idé att dra det tredje spåret någon annanstans där det inte ödelägger kulturarvet på Riddarholmen och i Gamla Stan. OBS! Nu med tillägget att man bör skruva fast rälsen.
(Man måste alltid komma ihåg att anpassa budskapet till mottagarens kapacitet.)

Övertorneå onsdagen den 20 november 2013
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: