onsdag 20 november 2013

Varför inget motstånd?

.
Åter har ett stolpskott från avlyssnings- och kontrollfreakarna på Osäkerhetspolisen, OSÄP, varit ute i media och delat med sig av sin visdom. Innebörden var, fritt tolkat, att om bara allt avlyssnas av alla finns inget integritetsproblem. Så rätt han har. Om ingen har någon privat integritet så inte finns det någon att vara rädd om heller.

Man kan fundera över vad som gör att sådana här, på ren svenska, direkt vansinniga integritetskränkande lagar rinner igenom så lätt. Ja, inte att de rinner igenom riksdagen. Det är ju känt att riksdagen förmodligen består av landets mest överavlönade samling röstboskap. De skulle rösta för att månen är en grön ost om det behövdes för att behålla de oförtjänta förmånerna. Visserligen efter erforderlig debatt. Och någon samvetsöm skulle trilskas. Men det skulle rinna igenom.

På en holme utanför Övertorneå fanns det andra får. Även de var ca 350. Nu har länsveterinären låtit avliva cirka 200 av dem och det kan nog vara att resten också stryker med. Man kan fundera över om inte det hade varit bra om fåren och riksdagsmännen hade bytt plats? Eller om vi helt sonika hade låtit länsveterinärerna i Norrbotten och i Stockholm byta plats? Det ligger i farans riktning att bägge alternativen kunde ha resulterat i en förstärkning på bägge håll.

Att det finns psykopater högt upp i statsapparaten som skulle kunna driva igenom vad som helst tror jag inte heller att många som hänger med tvivlar på.

Men vad är det som gör att det rinner så obehindrat igenom hos våra högsta politiker? Alla har ju inte hittat säkerhetsvakter hemma - åtminstone inte döda sådana. Det måste rimligen finnas andra och gruvliga hemligheter som de vilar på och inte på villkors vis vill att vi andra ska känna till. Flera av dessa är ju mycket intelligenta människor. Det finns inte på kartan, menar jag, att de inte skulle förstå vad de ställer till med. Vad kommer vi att tänka om dem, när vi så småningom får veta varför de sålde ut vår frihet? För det visar ju sig att numera läcker allt ut - förr eller senare. Vilket blir deras eftermäle?

Övertorneå onsdagen den 20 november 2013
Mikael Styrman
.

1 kommentar:

Anonym sa...

Angående det här med rättsövergrepp i djurskyddsärenden så har den enskile även där mycket svårt att försvara sig mot korruption från statliga myndigheter, man har knutit till sig vänner och bekanta med gårdar som mot osannolikt höga timmtaxor sköter de omhändertagna djuren, dessa gårdar behöver ständigt nya djur att vårda... Till saken hör också att det finns en stor skam att bli anklagad för djurplågeri. /Jonas.