onsdag 13 november 2013

Hjälp din katastrofparasit!

.
Har Du sett de uppfordrande inslagen i TV:s nyheter? Vad har Du gjort för att vara solidarisk med Din katastrofparasit? Särskilt nu när deras besparingar hotas av allehanda löst folk som vill ta del av deras surt insamlade medel. Den ena efter den andra gråtande människan i tredje världen, utan hus och familj, visas nu i TV och tycks ha svårt att skilja på sina och indrivningsparasiternas pengar.

Stormkatastrofen i Filippinerna hotar att gräva djupa hål i katastrofparasiternas kassor. En stor katastrofparasit har många angelägna hål att stoppa pengar i. Stenhus kräver stora summor i underhåll. Administratörer och allehanda godhjärtade idealistiska människor högre upp i organisationen har rätt att få minst lika mycket betalt som de skulle få i svenska storföretag. Idealismen får ju inte resultera i att funktionärerna jobbar gratis. Det beundransvärda och självuppoffrande arbetet syftar ju trots allt till att se till att Kreti och Pleti är solidariska med sina indrivningsparasiter för att de hjälper oss alla med vårt dåliga samvete. Reklambyråer jobbar inte gratis. Insamlings- och reklammaterial måste ständigt nyproduceras med den allra senaste hjärtskärande katastrofen på bilderna. Kampanjer ska läggas upp, utlovade medel ska piskas in och ömmande hjärtan och samveten ska masseras. Journalister ska smörjas liksom tidningar med attitydpåverkande annonser särskilt inriktade mot tidningarnas ekonomifunktioner så att inte de glorifierande hjältereportagen sinar. Mutresor och äventyrssemestrar för att sätta sprätt på lite pengar ganska planlöst är inte heller gratis om nu någon trodde det.

Var solidarisk med Din katastrofparasit i dessa svåra tider. Lätta genast på penningpungen till förmån för alla lidande katastrofparasiter. Ta ett ordentligt tag så kanske just Din katastrofparasit kan få Bengt Westerberg eller Carl von Ribbentrop med i styrelsen.

Stockholm onsdagen den 13 november 2013
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: