torsdag 21 november 2013

Oansvariga ekologiska experiment med vår viktigaste naturresurs

.
Skogen torde vara Sveriges viktigaste naturresurs. Den har varit vägen bort från Fattig-Sverige. Fel skött kan den också vara vägen tillbaka till Fattig-Sverige.

Naturens sätt att odla skog på innebär att skogsfrö flyttar sig mycket korta sträckor från moderträdets växtplats. Vanligtvis endast några meter eller några tiotal meter, undantagsvis något hundratal meter.

Människans, genom storskogsindustrin och tidigare Skogsvårdsstyrelsen, etablerade sätt att odlad skog på, innebär att skogsfrö flyttas över mycket stora avstånd, även för industrin okänt hur stora, eftersom man på grund av oansvariga metoder inte kan kontrollera ursprunget till de frön och plantor som man säljer och använder.

Om naturen hade avsett att skogsfrö skulle flyttas över stora avstånd, skulle naturen ha utrustat fröna för att flyga med vinden över stora avstånd. Den slutsats som man rimligen bör dra av detta, är att industrins skogsodlingsmetoder innebär att man utan ödmjukhet leker gud, och gör våld på naturens ordning, och därmed hotar att orsaka exempelvis utbredd och okontrollerad sjukdomsspridning samt varaktiga kvalitets- och produktivitetsnedsättningar. Dessa kan i värsta fall skada Sveriges skogsbruk för evärdeliga tider eftersom olämpligt frö är svårt, eller omöjligt, att skilja från lämpligt sedan det en gång flyttats till fel växtplats.

Det är känt att stora förflyttningar i nord-sydlig riktning, samt förflyttningar i höjdled, har stor betydelse för trädets överlevnadsförmåga, produktivitet och kvalitet.

Det finns anledning att befara, att även betydligt kortare förflyttningar har menlig inverkan. Det saknas, mig bekant, forskning som visar vilka skadeverkningarna är av relativt korta förflyttningar, vilka ändå resulterar i radikalt förändrad växtplats. Det saknas likaledes, såvitt jag vet, forskning som, analogt med föregående mening, klargör betydelsen av större förflyttningar i öst-västlig riktning.

Under senare tid har förekomsten av exempelvis svampsjukdomar ökat i den svenska skogen. Lokalt har stora skador kunnat noteras. De drabbar sådda och planterade områden. Det finns anledning att befara att de kommer att fortsätta att öka och att det finns ett samband mellan sjukdomsspridningen och industrins onaturliga skogsodlingsmetoder, samt deras avsaknad av kontroll över sin verksamhet.

Jag är beredd att gå så långt som att säga att sjukdomsspridningen beror på industrins olämpliga skogsodlingsmetoder tills motsatsen är bevisad.

Den slutsats man kan, och bör, dra av naturens egen ordning är enkel och tydlig: skog bör i första hand odlas med de frön som naturen tillhandahåller på växtplatsen.

Övertorneå torsdagen den 21 november 2013
Mikael Styrman
.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Vilket vore det bästa sättet att få skog att växa upp efter avverkning anser du? jag har sett dessa plöjningar och tycker också att det är hemska (det som varit bra med dessa är att man sluppit kröka ryggen när man gått i plöjningen och plockat hjortron..) har också sett resultatet av konstiga plantor som planterats där tallarna ser mer eller mindre missbildade ut.. dom finaste skogarna som jag sett har nog varit resultat av långsam självföryngring, är detta vad du förespråkar?

Hälsningar
Peter N (tornedaling)

Mikael Styrman sa...

Svar till Peter N:

Det är olika varianter på självföryngring och kompletterande odling med eget material. Men självföryngring är inte långsam. Ibland blir det föryngrat första året. Men det är på de villkor som naturen bjuder. Ibland behöver naturen längre tid. Lagstiftningen ska anpassas till naturens förutsättningar, inte naturen till lagstiftningens dito.

De ”konstiga” plantorna är förmodligen ”Pinus Contorta” som i industriellt mänskligt övermod importerades från Nordamerika och som kommit att innebära att på stora arealer bara odlas skräp. Dessutom är markerna undantagna från människors och djurs bruk av marken. Australien har sin kaninplåga som människan ställt till med. Vi har skogsindustrins Contorta från betongsocialismens dagar. Jag tror inte att man ska vara hemskt förvånad om vi snart har ett program för att utrota Contortan i Sverige - till sista trädet.

Jag kommer att skriva utförligare om dessa frågor inom kort.

alberth sa...

De industrialiserade odlingssättet kan nästan liknas vid de tvångsmässiga folkomflyttningarna i gamla Sovjetunionen, månne förebilden kommer därifrån?

Man kan ju också undra över hur många paperpotplanteringar med rotsnurr som fortfarande finns i inlandet?

Mikael Styrman sa...

Ja, det finns släktskaper och visst kommer tron på politikens allsmäktighet därifrån.

Släktskapen med utrotningen av Arealsjön är också tydlig. Arealsjön var en avloppslös sjö med ett blomstrande fiske. Tillrinningen från floderna Amu-Darja och Syr-Darja balanserades av avdunstningen.

Sovjetiska politiker genomförde stora konstbevattningsprojekt som tog sitt vatten från floderna vilka sinade. Det ledde i sin tur till att Arealsjön försvann. Salthalten steg från 1% till 10% och fisken dog. Efter 30 år hade sjön försvunnit. Idag återstår bara tre små pölar.
Det medförde stora försämringar i levnadsförhållandena för stora befolkningsgrupper.
Berusade av ”framgångarna” med konstbevattningen övervägde sovjetiska politiker att vända någon av de stora floderna som rinner till Norra Ishavet. Men detta blev inte av. Kanske finns det anledning att vara tacksam för det?

Det finns naturligtvis enorma arealer paper pot-planteringar med rotsnurr. Men det är lite svårt att veta vilket tillståndet är med dem.

Den numera hädangångne kronojägaren Rubin Holmström från Arvidsjaur menade med bestämdhet att plantorna hämmades och ströp sig själv av rotsnurren som paper poten orsakade.

Forskare som studerat saken menar att rotsnurren inte orsakar de problem som Rubin Holmström påtalade. Den plantdöd Rubin påtalade ska enligt samma forskare ha berott på svampsjukdomar (som eventuellt kan vara orsakad eller förvärrad av felaktig proveniens, min anm). Det är inte gott att veta vad som är rätt.

En sak kan man dock ha i åtanke. Rubin Holmström agerade på grund av engagemang.
För forskningen är det någon som betalar. Det finns många som har intresse av att det inte kommer fram att plantproduktionen har ställt till med en katastrof. Så riktigt hur det är kan vi nog inte anse att är klarlagt. Och ingen kommer att stå i kö för att betala för en forskning som visar att produktionen i paper pot-odlingarna hämmas.

Anonym sa...

Sista gången vi planterade skog hemma hos oss, innan vi gick över till bländning så hade vi problem med att plantorna frös ihjäl, när vi kollade vart de var uppfödda så visade det sig att de var skolade i Polen, vintrarna 5 mil norr om Stockholm är gissningsvis mycket hårdare här. Men beslutet att bläda skogen ångrar vi aldrig så ,här 25år senare. /Jonas

Mikael Styrman sa...

Svar till Jonas:

Ja, den som planterar betalar först mycket dyrt för plantor och arbete. Har sedan inte en aning om varifrån fröna egentligen kommer. Skadas planteringen av frost, betning eller sjukdomar är det bara att göra om det igen. Inte ens om 100% av planteringen lyckas får man en fullgod föryngring. Inte om man vill odla värdefullt kvalitetsvirke av tall. Vill man odla skräp duger ju en plantering bra. Men för att få till skräp behöver man inte bekosta en plantering.

Den som självföryngrar slipper planteringskostnaden. Och naturen gör om jobbet varje år - gratis.

Ändå har charlatanerna lyckats tuta i oss att vi måste plantera för att anlägga ny skog...

Anonym sa...

Din teori verkar plausibel sett till att träden är beroende av just undermarkssvampar för näringstillförsel.

Man kan ju anta att ifall ett träd stått i en 90-149 år så kommer svampen på platsen och trädet att komma rätt bra överens varför antaglingen trädets sådd också kommer väl överens med de lokala svamparna medan ett nytt främmande träd kanske inte gör det utan behöver lång tid för att kunna växa optimalt pga. problem med näringstillförseln.