måndag 24 augusti 2015

Godhjärtade(?) stollar gör språket obegripligt

.
Media rapporterar idag att flera husvagnar har bränts i ett ”migrantläger” utanför Stockholm, Tyvärr är det inte längre möjligt att veta om det verkligen är så. Troligen är det fel. Det handlar antagligen om ett tiggarläger och inte alls om några migranter. Men eftersom språket ersätts av nyspråk, ägnat att dölja missförhållanden som politikerna inte kan hantera, så är det inte så lätt att veta. Och som vanligt finns de värsta mörkläggarna i media som, åtminstone officiellt, har motsatta uppgifter.

På snarlikt sätt är det med våldtäkt. Våldtäkt behöver inte alls betyda våldtäkt längre. Men det kan betyda att någon har tilltvingat sig sex, utan våld, men med någon form av tvång. Det betyder åtminstone att politikergänget, i det här fallet mest kvinnor, som har kapat åt sig problemformuleringsmonopolet tycker illa om övergreppet. Så illa att det måste betecknas som någonting annat, något mycket värre än orden betyder. Nackdelen är att det inte längre finns något ord att ta till för en riktig våldtäkt. En sådan med våld inblandat, dessutom ibland mycket grovt våld. Det begreppet har blivit mildrat och utspätt eftersom det numera kan innebära en massa - i förhållande till en riktigt våldtäkt - betydligt mildare övergrepp. De grövsta brottslingarna kommer undan och får gömma sig bland i sammanhanget småbrottslingar.

Det är också sedan långa tider på liknande sätt med rattfylleri. Det daltas med dem som återkommande är ute och kanonfulla äventyrar andras liv och hälsa. Ibland med flera promille i kroppen. Men samhället mäter med petimeterstock och slår stenhårt ned på annars ordentliga människor om de råkar ha 0,2 eller 0,3 promille alkohol i blodet.

Och sedan, när man ska utreda saken, går det inte att få reda på om de har kört själva eller varit ensamma om brottet, eftersom gärningsmännen, i likhet med många andra fostrade i den svenska skolan, inte begriper skillnaden mellan ”ensam” och ”själv”. Men i fortsättningen ska de i alla fall få lära sig att blanda ihop ordens betydelse av certifierade klåpare som inte heller kan skilja på ensam och själv. Därmed går ordet ”certifierad” samma väg. Förr betydde det ungefär ”dokumenterat kunnig”. Personen hade visat sig besitta kunskaper motsvarande en i förväg bestämd nivå. Den nya betydelsen som regeringen skapat, i egenprotektionistisk nit, blir ungefär ”certifierad klåpare och mörkläggare”, behörig att dölja den kunskapsmässiga kollapsen i den svenska skolan.

Man kan, och bör, fundera på om den kunskapsmässiga kollapsen som hemsöker Sverige nu nått politiken och regeringen, eller om den istället emanerar därifrån. Själv är jag benägen att tror att det senare stämmer bäst och är följden av att demokratin i de politiska partierna fått stryka på foten till förmån för rena maffiastrukturer. Som alla förmodligen vet värdesätts helt andra kvaliteter än kunskap i maffiaorganisationer.

Death Valley, Norrbotten, måndagen den 24 augusti 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: