torsdag 13 augusti 2015

Vad sysslar media, regeringen och polisen med - i nämnd ordning?

.
Efter dubbelmordet på IKEA i Västerås är det många som har betett sig underligt. Regeringen tycks ha gått och gömt sig - mangrant! Media mörklägger vad det är som har hänt. Polisen mörklägger det också men har därutöver förstärkt bevakningen av flyktinglägren i bygden. Inte för att skydda svenskarna mot flyktingarna bland vilka det bevisligen gömmer sig latenta dubbelmördare, utan för att skydda flyktingarna mot svenskarna. Det är naturligtvis inte uttalat sagt så, men man skulle nästan kunna tro att polisen dragit slutsatsen att en 55-årig kvinna och hennes 28-årige son mördades för att inte polisen tillräckligt skyddade flyktingarna mot dem. Och svenska media gör det som de är bäst på. De tiger för att skydda inkompetenta och/eller ohederliga makthavare.

Genom att alla dessa, på olika sätt ansvariga för tingens ordning, har gått och gömt sig, har de lämnat fältet fritt för nyhetsförmedling, spekulationer och ryktesspridning på Internet. Det är väl det som polisens talesman i Västerås syftade på när han uttryckte att "mörka krafter" kan utnyttja det inträffade?

Men vad är det som de "ljusa krafterna" har åstadkommit då, som det finns anledning att slå sig på bröstet över och känna sig förträfflig av? Av polisens uttalande och vidtagna åtgärder är det svårt att dra någon annan slutsats än att sanningen inte är vacker.

Är det som spekulationerna på Internet gör gällande, att åtminstone den ena av offren har fått halsen avskuren? Och finns det något ännu värre begravt i detta som gör makteliten så ängslig? Så ängslig faktiskt att svenska media numera hånas i media utomlands över sin benägenhet att mörklägga obekväma nyheter. Det är inte något som media internationellt förväntas ägna sig åt. Snarare är det något som våra media, framhävande sin egen förträfflighet, brukade håna media i
Östeuropa och Sovjetunionen för.

Kom ut ur skåpet nu, Stefan Löfven, och ta de övriga ynkryggarna med Dig, och berätta vad Ni har ställt till med. Ska Ni även i fortsättningen släppa ut desperata människor som hotas att utvisas till ett sämre liv, att knivmörda i sammanhanget oskyldiga svenskar, för att istället få stanna kvar och bli försörjda på svenska "hotell"? Måste fler mammor, syskon och barn dö för att våra odugliga media bara ska omnämna Er i förskönande ordalag?

Södertälje torsdagen den 13 augusti 2015
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med fullständigt. Bra talat.

Anonym sa...

Engellau skriver:…”… där det ändå funnits en anständighetens LITE TRISTA, men ack så behagliga hemort på jorden, just Sverige, mitt fädernesland. Ett ställe där man kunnat lita på människor, där vänliga OCH I OCH FÖR SIG KRÄVANDE MÄNNISKOR tagit hand om sig själva och varandra.”…

Om detta skall vara ett slags lite trevande försök att vilja försöka beskriva svenskar i någon slags positiv dager, så är det försöket i sig någonting ovanligt. Det är ett ganska så typiskt osvenskt företag. Att officiellt, och med sitt eget namn, ta sig för att försöka beskriva svenskar i några som helst positiva ordalag, är närapå ett slags outtalat – tabu - , i Sverige….

Så länge som s.k. – svensk - underhållning, i form av filmer, teatrar och lokalrevyer, farser, tv-serier et cetera, har velat försöka beskriva och gestalta s.k. – svenskhet - , så har det mesta av sådan massmedial beskrivning varit överfylld med ett ganska brutal hånfullhet… Ett ganska så inlindat, men ändå tydligt, svenskförakt….
Detta förakt har ofta alltså varit inlindat i skojfriskhetens och s.k. humor, i förrädiska och försåtliga draperingar. Ett illa dolt förakt, en hånfullhet, en spefullhet, med smädelser och förlöjliganden, ja, bespottelser, av just den tråkiga, dumma, korkade och idiotiska – svenskheten.. Detta förakt har också inkluderat svenskar själva, där alla deras tråkigheter, tillkortakommanden, dumheter, brister, tafattheter och svagheter verkligen har velat framföras…

Att MSM i alla dess former, någonsin på något vis, skulle vilja tala väl om svenskar och svenskhet, eller vilja stå upp till försvar för svenskar, vilja visa dem allvarlig respekt eller ge dem aktning, är nog någonting mycket främmande för den absoluta majoriteten inom just MSM i alla dess former….

En stor bit i detta förakt handlar kanske om ett allmänt förakt för kristendom. En stor del av människor inom just MSM är både ateister, samt även kommunister, neoliberalare, nyliberaler samt ofta också krassa, cyniska, hånfulla, sarkastiska och kalla materialister…
Dessa kategorier, som ofta finns inom både en politisk ledning och inom näringsliv, samt också inom MSM, de avskyr svensk vekhet, eller svensk vänlighet och mjukhet, och föredrar tuffhet, kamp, strid, lögner, intriger, mord, våld och bufflighet, samt råhet, brutalitet och ovänlighet i största allmänhet...
Framför allt avskys alla former av svensk kristenhet som i deras ögon är bortkollrad och ovetenskaplig, samt okunnig, bakåtsträvande, korkad, infantil, obegriplig och knasig, så de kan inte annat än håna den....
Svaghet i alla dess former är för den vetenskapliga kommunismen, socialismen och materialismen, någonting avskyvärt… T.o.m. startade man i det socialistiska Sverige, med tillrop från en ganska enad vetenskapsvärld, ett institut i avsikt att försöka förädla den korkade, dumma, infantila, svaga, idiotiska, tråkiga, stillösa och tafatta, men snälla, pålitliga och mjuka svenska befolkningen….

Så att MSM och svenskt s.k. etablissemang någonsin skulle vilja ta svenskar i försvar, eller stå upp för svenskar genom att klart ta avstånd från attacker mot dem, svenskar som blir oskyldigt attackerade och mördade i allt större flertal, det bär nog mycket starkt emot för de flesta av dem….
Föraktet för svenskhet, för svenskar och för svenskor, sitter nog alldeles för djupt och inrotat hos ett s.k. svenskt politiskt och massmedialt etablissemang, samt hos ett s.k. kulturetablissemang, för att någonting sådant egentligen alls skulle kunna låta sig göras.....

Jo, jo, som sagt var....