tisdag 11 augusti 2015

Södertälje bakom kulisserna

.
I rubriken står visserligen ”Södertälje bakom kulisserna”  men det kanske lika gärna kunde ha stått ”Sverige bakom kulisserna”. Åtminstone snart. Det är bara det att i vissa sammanhang ”leder” Södertälje utvecklingen - Södertälje och Malmö.

Samhället har blivit bipolärt. I ena polen har vi etablissemanget - politiker, högre tjänstemän och media - som odlar sin världsbild, sin myt eller bubbla om man så vill, med en förskönad verklighetsbeskrivning, tillhandahållen av direkt eller indirekt statsfinansierade media. I andra polen har vi den övriga befolkningen och deras informella nyhetsförmedling. Ni vet, den som inte får förekomma i etablissemangets media.

Nu vet denna informella nyhetsförmedling att berätta, att bakom den förskönande kuliss som Södertäljes politiker håller upp, är Södertäljes ungdomar på att bli ”mambo”. Ungefär som ungdomarna i Rom, men av delvis andra skäl. I Rom leder det till att barnen inte har råd att flytta hemifrån, bilda familj och skaffa barn.

I Södertälje köps lägenheterna upp av syrier. De hyr sedan ut dem åt andra, nyanlända syrier. Och kommunen betalar hyran. Man behöver inte vara någon större Einstein för att räkna att dessutom byter andra pengar ägare, även om de inte syns. Men kommunens finansiering lyfter lönsamheten till annars oanade nivåer - för syrierna. Förr kunde svenska barn i Södertälje låna nytryckta pengar, på villkor att de inte behöver betala någon ränta och inte heller amortera. Nu förslår snart inte deras betalningskraft längre. Två ungdomar som vill bilda familj och låna pengar kan inte konkurrera med mångfaldigt fler personer som dessutom har tillgång till skattekassan.

Man skulle kunna tycka att det inte gör så mycket, på en överbefolkad jord. Men det är nog ingen lösning på jordens överbefolkning. Det kommer nog att göras barn i alla dessa lägenheter ändå. Övervägande skäl talar nog för att det kommer att göras mycket fler barn. Och de svenska ungdomarna i Södertälje får sända en tacksamhetens tanke till politikerna som ordnar så att de får bo kvar hos mamma och slipper konfronteras med make, maka och barn som ställer krav. Tacksamheten kan lämpligen manifesteras genom att välja om politikerna nästa val. Det kommer sannolikt också att ske. Åtminstone kommer väljarna att tro att de har gjort det.

Södertälje tisdagen den 11 augusti 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: