lördag 5 maj 2018

Kungen har bollen i Akademien


Kungen har visat att han förfogar över Svenska Akademiens stadgar. Få har invänt. Därmed äger han även resten av problemet.

Att låta dem som ”förväxlat sin egen och monarkens roll” utse nya ledamöter inom ”kretsen av släkt och vänner” som två av våra mest kända samhällsdebattörer ungefärligen uttryckt det, löser inte Akademiens problem. Det konserverar problemen, möjligen även förvärrar dem.

Kungen bör ta även nästa steg för att göra jobbet ordentligt. Inför en tidsgräns för hur länge man får sitta i Akademien. Akademieledamöterna ska vara arton personer. Avsätt samtliga akademieledamöter nu och utse nya på tidsbegränsade mandat med rullande tillsättning. Om sex års mandatperiod väljs ska tre nya ledamöter utses årligen. Personligen tror jag att sex år kan vara nog så lång tid. Risken är då stor för att problemet med kotterierna och egna agendor fortsätter. Tre års mandatperiod ger sex nya ledamöter varje år men känns i gengäld som en för kort period som kan skapa ett betydande arbete med att vaska fram nya ledamöter. 

Med kortare mandat finns ju möjligheten att man kan bli utsedd som ledamot flera gånger i livet. Dock bör det mot bakgrund av de stora lockelser som ligger i Akademiens stora tillgångar finnas en spärr som motverkar kotterier och korruption, exempelvis att man inte får sitta två perioder i rad. Man bör inte kunna återkomma till Akademien som ledamot inom kortare tid än den period man nyss suttit.

Om alla ledamöter nu ersätts för att sätta punkt för Akademiens problem bör inte alla nya ledamöter tillsättas på lika lång tid den första gången. Detta för att man ska komma in rätt i ett system med rullande tillsättning.

Självfallet bör Akademien bli utsatt för insyn och transparens samt vara försedd med auktoriserad revisor, som också bör ha tidsbegränsat mandat och inte heller bör utses av akademieledamöterna själva.

Gustaf III bildade Svenska Akademien. Om den istället hade varit instiftad i mitten av 1500-talet och befunnits av samhällsutvecklingen ha blivit dåligt rustad att möta dagens problem, moral osv, skulle Gustaf III då ha underlåtit att modernisera Akademien?

Falun lördagen den 5 maj 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: