torsdag 24 maj 2018

Västra Antarktis avsmältning


Jag har skrivit det förut och kan göra det igen. När snö och is smälter syns det länge ingenting. Men när avsmältningen gått långt, så långt att man kan se på snön och isen att avsmältningen pågår, då går resten av processen mycket fort och den accelererar kraftigt mot slutet.

För bara något år sedan uppskattade forskare att den väst-antarktiska shelf-isen skulle kunna kollapsa inom 60 år. Nu uppskattar forskare att det kan ta ca 20 år. Oklart om det är samma forskare som gjort uppskattningarna. Men forskarna har hittills konsekvent underskattat tiden det tar för isen att smälta i ett klimat med stigande temperaturer. Mot bakgrund av forskarnas tidigare underskattningar ligger det nära till hands att anta att den väst-antarktiska shelf-isen kan kollapsa redan inom något år. Kanske redan i år, helt eller delvis? Men tidpunkten låter sig bara anas eftersom vi endast kan förhålla oss till forskarnas gissningar.

När det sker ändras agendan totalt för mänskligheten och inte minst för flyktingdebatten. Jag har sett uppskattningar som innebär att den väst-antarktiska shelf-isen höjer havens nivåer med ca 3 m när de smälter. Till det kommer naturligtvis den avsmältning som sker på annat håll.

Om, eller rättare sagt när, det sker blir sannolikt miljarder människor bosatta längs havskusterna påverkade. Dels blir de utan bostäder, dels utan vattenförsörjning och dels blir stora och viktiga jordbruksarealer, främst vid stora floders deltan, satta under vatten.

Samhällsordningen, sådan vi känner den, kommer att utsättas för stora påfrestningar - även i hittills välordnade samhällen. Valutasystemen kan komma att kollapsa för att ersättas av byteshandel, helt eller delvis. 

En omedelbar effekt av detta blir att den etik-, asyl- och flyktingdebatt som nu rasar i våra ”fina” media omedelbart blir överspelad. En annan och viktigare effekt blir att frågan inte längre kommer att handla om vem som ska hjälpas utan om vem som kan överleva. Några andra följder blir att om miljarder människor blir utan livsmedelsförsörjning kommer det att sätta djupa spår i världens vilda djurstammar och redan hårt ansträngda fiskbestånd.

Kanske kommer allt detta ändå att överspelas av att det går åt stora mängder energi till att höja havens temperaturer och till att smälta de stora glaciärerna. Dessa processer verkar dämpande på temperaturhöjningarna på jorden. När glaciärerna smält, helt eller delvis, kan vi förvänta oss att temperaturen kommer att stiga markant på jorden.

Allt detta vet vi sedan tidigare Det nya är att det inte tar hundra år som våra makthavare vill tuta i oss utan istället kanske bara något, eller några år. Någon tid för att flytta våra största städer kommer knappast att finnas. Enda fördelen som jag kan se med detta är att en massa skitpratare inte behöver flyga jorden runt för att äta, dricka och kopulera på skattebetalarnas bekostnad under förevändning att de försöker rädda klimatet. Men det är en ganska klen tröst.

Den Öst-Antarktiska isen smälter också och innehåller många gånger mer vatten än Väst-Antarktis. Det beräknas ta betydligt längre tid men redan den Väst-Antarktiska avsmältningen innebär nog så stora påfrestningar för mänskligheten.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: