lördag 5 maj 2018

Det finns ännu pengar till utbrända langare…


…men inte till personlig assistent till barn som inte kan svälja själva.

Jag har en längre tid kunnat följa hur det ännu finns pengar till att betala sjukersättning till ”utbrända” människor och på det sättet göra det möjligt för dem att istället för att arbeta åka omkring i fina bilar och langa narkotika dagarna i ända. Samtidigt saknas det fungerande kontrollfunktioner som skulle förhindra det. Är orsaken ännu att skurkar som är nationalsocialdemokrater ännu är straffriförklarade, även maffians fotsoldater?

Det kan inte vara en angelägen uppgift för staten att på det sättet hålla igång narkotikalangningen.

Den som är frisk nog att langa narkotika under långa arbetsdagar är också frisk nog för att arbeta.

Under alla förhållanden känns det konstigt att knarklangare ska vara berättigade till både sjukersättning och de svarta inkomsterna från knarkhandeln. Till det kommer naturligtvis de samhällsskadliga effekterna av narkotikamissbruket som sådant.

Samtidigt finns det inte pengar till personlig assistans till svårt sjuka barn.

Något är allvarligt fel i den nationalsocialdemokratiska rörelsen.

Begreppet solidaritet behöver omvärderas. Solidaritet med vem?

Falun lördagen den 5 maj 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: