fredag 25 maj 2018

S opinionsångest tog beskyddarlagen


Den beskyddarlag, som jag skrev om igår, med vars hjälp S skulle ”lösa” tiggarproblemet, har numera kört fast i knäck. Naturligtvis skulle den inte löst några problem, bara skapat nya, och tiggarna skulle blivit ännu mer förslavade och utnyttjade. Men den hade varit bra att ha, att vifta med inför de lättlurade, inför valet.

Men det blev för känsligt. Med nuvarande opinionssiffror tål inte S den uppenbara jämförelsen med andra maffiaorganisationer. Det hade inte varit något problem förr, när all nyhetsförmedling sköttes av lojala media. Men i dagens läge är situationen mer svårbedömd. Den skulle i värsta fall kunna jämföras med att lägga upp bollen på straffpunkten och kalla bort målvakten.

Bataljen fortsätter inom S, mellan dem som tycker att folkhemmet blivit allt för folkligt när det sitter utländska tiggare framför varje affär av betydelse när svenskarna kommer från arbetet och dem som tycker att man ”inte kan lagstifta mot fattigdom” och tycker att landet gärna kan ta emot fler utländska tiggare.

Ikväll sände SVT filmen ”Call Girl”. En bra påminnelse om hur rörelsens ryggrad ser ut.

Och valet kommer närmare för var dag som går.

Falun fredagen den 25 maj 2018
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Mikael.

Du sätter tummen i ögat eller för att citera de som styr, sätta en snigel på ögat. :)

Har ingenting emot invandrare vi behöver många som kan, samt fortfarande orkar arbeta.

De är inte de som sitter och tigger vi skall anklaga, utan dem som slår mynt av det.

Samt med urskillning, vet att den första kommentaren blir du är rasist, ja kanske? men! med urskiljning.

Rötägg finns i alla färger samt nationaliteter bryr mig icke så mycket om det, är du juste mot mig är jag det mot dig, oavsett hudfärg nationalitet eller åsikter.

Våra politiker har lyckats med att få försäkringar klassade som bidrag!

Vad hände med löntagarfonderna? gick de tillbaka till arbetarna tror inte det.
Arbetslöshets försäkring = Försäkring! numera ett bidrag.
Sjukförsäkringen snart knappt värt namnet.

Pensioner vad hände med alla andra AP fonder, en betalar ut några gick i KK.
Samt i andra flödar pengar ut, men till vem?

Inte till pensioner i alla fall.

Pensionärer samma sak, betala mer skatt få mindre utbetalt, jag brukar kalla saker vid dess namn.
Ren stöld och bedrägeri.

Vi har lagar mot det, problemet är lagarna fungerar inte, samt politiker är s.k 5:5

Ej vid sina sinnens fulla bruk, samt därmed icke straffbara.

Tidigare system helt raserade av vem? inte handlar det om Moderater även om de har händerna ned syltade.
I samma byk.

Kort och gott politiker utan yrkeserfarenheter, hur länge orkar en arbetare i tung industri, före kroppen säger
Nej! ca 55 år max enligt mina egna erfarenheter, hur länge fungerar en kropp som suttit i en bank? ja tills Alhzeimern sätter in, men betydligt längre en 55 år.

Den senaste erfarenheten, FAS 3 beskylld för mycket, vem tjänade på det, ja inte de som var i åtgärden.

De har blivit ut skyfflade till Extratjänster, med av staten satta maxbelopp, samt efter 2 år ligger de icke på statens ansvar mer, helt enligt EU avtalen.

Då är det kommunerna som skall betala, men du skall sälja allt du äger och har före detta kan komma ifråga.

Finns så mycket skit samt orättvisor att skriva om, men vill ej bli för skitig på fingrarna, man orkar bara med en viss dos per tidsenhet.

/M.v.h Peter

Mikael Styrman sa...

Ja, det är mycket som är snett i vårt samhälle.
Och förmodligen måste det bli sämre innan det eventuellt kan bli bättre.

Pga ett fel på bloggsidan har jag inte kunnat se inkomna kommentarer en tid.