måndag 21 maj 2018

Helan och Halvan polisens arbetsmiljöspecialister?


.

När man läser ovanstående nyhet från SVT:s Text-TV är det lätt att baxna. Kan någon verkligen tro att en endaste medarbetare vid polisen svarar sanningsenligt när svaren måste lämnas till chefen utan skydd genom anonymitet? Knappast! Snarare är det väl ett utslag för det åsiktsförtryck som tenderar att finnas i alla totalitära organisationer, vare sig det är en fascistorganisation, en fackförening, en arbetarekommun eller en polisorganisation.

Men att det går så långt, och är så tydligt, som i det här fallet måste väl vara ovanligt?

Jag tyckte på skoj att man kunde tolka det som ett uttryck för extrem klantighet och associerade till Helan och Halvan. Men det är nog mycket värre än så. Särskilt som det rör en för rättsstaten så viktig organisation som polisen. Det hade nog varit mer på sin plats att associera till Josef Goebbles. Ungefär så kunde han nog ha gjort en enkät bland sina polisstyrkor.

Falun måndagen den 21 maj 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: