torsdag 24 maj 2018

Löfven, Hultqvist och HitlerVad har de rubricerade gemensamt?

När Hitler hade förlorat kriget avslutade han och hans anhang med att införa ”Der totale krieg”, hindra tyskarna från att ge upp och istället genomdriva landets ödeläggande.

Nu när Löfven, Hultqvist och kompani kommit långt med att ödelägga landet på sitt eget sätt avslutar man med att släppa in de amerikanska krigshetsarna och överlåta till dem att bestämma när Sverige ska ödeläggas i demokratin och frihetens namn.

I det svenska fallet är orsaken välförtjänt miserabla opinionssiffror för S och skräck inför hur opinionssiffrorna skulle påverkas av uppsägningar till följd av amerikanska handelsrestriktioner. Hellre än att konfrontera det problemet ger man de amerikanska krigsgalningarna Carte Blanche att efter eget gottfinnande ödelägga hela landet.

Framtiden får utvisa om Löfven och Hultqvist kommer att omnämnas i samma andetag som Hitler och Goebbles. Avgörandet ligger numera i de amerikanska galningarnas händer. Löfven och Hultqvist har numera gjort sitt bästa för att det ska bli så.

Falun torsdagen den 24 maj 2018
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: