onsdag 15 oktober 2014

Ebola och Digerdöden

.
Ännu i början av september ansåg ”expertisen”, åtminstone offentligt, att det var uteslutet att Ebola skulle nå Sverige. Ett ganska uppenbart önsketänkande tyckte andra. Sedan dess har vi matats med lugnande reportage i TV och tidningar om hur fin beredskap vi har och om hur DEN smittade ska tas om hand om han mot all förmodan ändå uppträder. Just det. ”Den” smittade. Så god är förmodligen vår beredskap eftersom ingen törs andas om frågan. En kan tas om hand och blir det två bryter systemet samman. Det är den slutsats vi måste dra av den förljugna propagandan.

Nu tycks det emellertid var så att skyddet kan bryta samman redan med EN smittad och att den numera rent av säkert kommer hit. Hur ska man annars tolka det faktum att sjukdomen tagit sig till välmående och högstående länder som Tyskland och USA och där smittar vårdpersonal?

Nej, som vanligt får vi ta uppgifterna i våra media med en mycket stor nypa salt. Det tycks onekligen som om vi är lika skyddade mot Ebola - och andra nya sjukdomar - som 1300-talets människor var mot Digerdöden.

Sedan är det en annan sak att det inte är säkert att Ebola är ett hot mot mänskligheten. Sjukdomen är naturligtvis ett livsfarligt hot mot människan. Den människa som blir smittad löper mycket stor risk att dö. Men Ebola kan vara ett dödligt hot mot människan och samtidigt vara mänsklighetens räddare.

Jorden är nämligen överbefolkad av människor som ödelägger planeten och dess ekosystem. Det behövs numera 3-4 jordklot för att föda mänskligheten uthålligt. Och befolkningen fortsätter att öka. Det kan ingen människa göra något åt. Därför kan det dåliga skyddet mot Ebola vara människans potentiella död och mänsklighetens räddare.

Det enda säkra sättet att överleva Ebola är naturligtvis att ha naturlig resistens. Om man har det eller inte vet man idag inte innan man blivit smittad och överlevt.

Södertälje onsdagen den 15 oktober 2014
Mikael Styrman
.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ebola är visserligen grisig när den väl kommer till skott men värdelös på att sprida sig. Kort inkubationstid, inte smittsam under inkubationstiden, ej luftburen. Patetiskt.

Influensa, DET är en framgånsrik sjukdom.

Så, vill man oroa sig ska man oroa sig för att influensa muterar, inte för ebola. Influensa finns dessutom i oändligt många fler värddjur än ebola och har därmed många många fler chanser att mutera.

Alberth sa...

Ja snart är farsoten här också, Tyskland, Spanien och USA är bara en mild västanfläkt i jämförelse med vad som kommer. Man kan ju fundera över hur konstgjort Ebola-viruset är med tanke på att det verkar vara ett "intelligent" virus som angriper i flera separata steg.

Mikael Styrman sa...

Det finns väl kända och ännu okända sjukdomar som kan vara besvärligare än Ebola? Särskilt om, som Du skriver, de muterar. Men i avvaktan på att detta sker kan ju ändå många passa på att dö av Ebola. Helt ofarlig tycks den ju inte vara eftersom sjukvårdspersonalen insjuknar trots att de spökar ut sig som om de är på månen, eller ännu längre bort.