onsdag 8 oktober 2014

Vinstförbud och insynsförbud

.
Många tycks ha blivit upprörda av att den nationalsocialdemokratiska ledaren Löven utsåg Sven-Erik Bucht till landsbygdsminister. Och det tycks vara så att ju bättre man känner Sven-Erik, desto mer upprörd är man. Men jag håller inte helt med. Visserligen säger det oss som känner Sven-Erik någonting om var vi har Löven, och hans vandel. Men det säger ingenting om hur Sven-Erik förhåller sig till övriga ministrar. Det finns inte skrivet i stjärnorna vare sig att han är inkompetentare eller ohederligare än de andra ministrarna. Han kan ju faktiskt - gud förbjude - vara den mest kompetente och den hederligaste av dem allihop.

Häromdagen var kommunistledaren Jonas Sjöstedt ut och slog sig på bröstet om att han och sosseriet hade kommit överens om vinstförbud i välfärden. Frågan om vinster i välfärden drog inte särskilt många väljare i valet. De flesta tycks ha genomskådat att det inte är vinstmöjligheten som sådan som resulterar i vanvård. Men under tisdagen kontrade sosseriets Ardalan Shekarabi med att det hade de visst inte kommit överens om. Istället hade de kommit överens om något helt annat med betoning på vilken betydelse kvalitetsbegreppet skulle ha för möjligheten att dela ut vinst. Och vad spelar det egentligen för roll vad S och MP och V kommer överens om när de ändå saknar majoritet i kammaren?

Då har nya landsbygdsministern Sven-Erik Bucht lyckats bättre än kommunistledaren. Landsbygden dör ju sedan tidigare på grund av den förda politiken. Och landsbygdsministern drar sitt strå till stacken genom att avveckla vinster i gruvnäringen, men först sedan lycksökarnas gruvor avvecklat rennäringen. Åtminstone är det vad som hänt eftersom knappt någon gruva går med vinst längre och de finns ju alla i landsbygden. Till och med Northland påverkas trots att ministern hörde till de som åkte runt och missionerade åt maffian och lurade människor att satsa sina besparingar i Northland, trots att alla som är det minsta lilla insatta insåg att hela projektet var dödsdömt.

Man kan inte projektera och genomföra en så långsiktig sak som en gruvinvestering baserat på en bubbla som tillfälligt driver malmpriserna i skyn. Men insiders kan använda en gruva som förevändning för att plundra pensions- och andra sparfonder, försäkringssparare och landsting men även andra som hanterar andra pengar och gärna vill komma över dem. Det är inte första och inte heller sista gången svenska sparare plundras indirekt. Att utvidga det till att även plundra landsbygdens småsparare förefaller minst sagt osympatiskt. Och jag tycker att Lövens omdöme måste ifrågasättas om ett sådant agerande genererar en ministerpost.

Nåja, nu har ju i alla fall ödets ironi gjort att den gruva som Sven-Erik Bucht lurade människor att ruinera sig på hamnat i hans knä i egenskap av landsbygdsminister. Gruvor ligger ju sällan i städer. Och det tycks som om de äter upp de städer som de ibland skapar. Men ändå är det stadsbon Damberg som ska hantera landsbygdsgruvan Northland. Och detta trots att Buchts frilla är regeringens särskilda gruvsamordnare.

Nog tycker jag att landsbygdsministern och gruvsamordnaren borde fixa Northland-frågan. Skulle det månntro resultera i att vi fick reda på hur stora medel av vårt kollektiva sparande som har förskingrats i Northland-affären genom internationella bulvaner?

Vi vet sedan tidigare att stora, riktigt stora, bedrägerier aldrig utreds i Sverige. De skyls över. Som när maffian plundrade bland annat LKAB genom OBOL. Då försattes OBOL i konkurs, trots att det inte ens existerade något företag som hette OBOL. Det var bara munväder. Och mångmiljardsvindlerierna i Stora Enso och det utdragna mordet på koncernredovisaren Gerard Goodwyn blir inte heller utrett.

Mot den bakgrunden är det inte så lätt att få veta hur pyramidspelet i Folksam ser ut. Har Anders Sundström nu slutgiltigt dränerat Folksam, så till den milda grad att bolaget inte längre med säkerhet kan fullgöra sina åtaganden mot sina försäkringstagare och sparare? Var det behovet av att mörklägga bulvanaffärerna som föranledde Folksam att förra året - synligt - slösa bort spararnas pengar på detta uppenbart dödfödda projekt i Pajala? Kan vi lita på Folksams redovisning när vi inte kan lita på Stora Ensos med Wallenbergare i styrelsen? Vad är det som säger att svindlerier i Folksam skulle utredas av rättsväsendet när svindlerier i Stora Enso inte utreds?

En ”fördel” uppnås om landsbygden dör och gruvorna läggs ned. Då kan myndigheterna helt övergå till att administrera sig själva på olika kurser och konferenser. Och närstående kan få fakturera för att prata skit på festerna. Eller hålla föredrag som det heter när tjuvar i den offentliga sektorn drar fram.

Den bestående verkan av att medlen förskingras i samband med ett sådant dödfött projekt som Northland är att pengarna är borta för all framtid. Slösas 15 miljarder bort på maffiaprojekt kan de därför aldrig användas till något riktigt och nyttigt.

Det blir spännande att följa hur svindlerierna runt Northland fortsättningsvis ska kunna döljas.

Södertälje onsdag den 8 oktober 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: