onsdag 15 oktober 2014

Ramaskri om Bromma

.
(Uppdaterad 15/10, kl 22:21)

De nya kvastar som tillträder till följd av valresultatet avser stänga Bromma flygplats för att bygga bostäder där - kanske. För helt säkert och enigt verkar det inte vara. Men likafullt ger det upphov till ett ramaskri på många olika håll. Ett hot mot tillväxten i Stockholm, heter det.

Man tar sig för pannan. Bromma flygplats har ju redan i praktiken lagts ned under Alliansens styre. Det är bara den formella bekräftelsen som saknas. Det var ju under Alliansen som alla flygentreprenörer kastades ut från Bromma. Små flygföretag, verkstäder, flygskolor, små- och medelstora företagares liksom privatpersoners plan. Kvar blev bara pampflyget. Höga politiker och tjänstemän samt mutande och färdigvuxna storföretags flygplan finns kvar. Bekvämt för dem, ja, men av ringa eller ingen betydelse för tillväxten i Stockholm.

Kvar finns Malmö Aviation med flyglinjer till Malmö, Göteborg och ett tiotal orter till. Bra för dem, men knappast av någon särskild betydelse för Stockholms tillväxt. De som flyger dessa linjer är nog i nästan alla fall intresserade av att flyga till och från Stockholm - inte nödvändigtvis till och från Bromma.

När det privata näringslivet kastades ut från Bromma sades det vara för att ge plats för en storsatsning på charterflyg. Om det finns någon sorts flyg som inte behöver vara citynära så är det väl just charterflyget.

Så att stänga Bromma är väl bara den logiska konsekvensen av Alliansregeringens flygpolitik och därför inte mycket att gnälla om? Pamparna kan väl som alla andra flyga från Arlanda, Nyköping och Västerås?

Men det skulle vara väldigt intressant att veta varför det privata näringslivet drevs iväg från Bromma? Vad skulle det vara bra för?

Jag hörde just på Aktuellt 21 att en nedläggning av Bromma äventyrar tusentals arbetstillfällen på de orter som trafikeras från Bromma. Just det argumentet har hittills undgått mig, men rent spontant förefaller det minst sagt överdrivet. Det skulle också vara intressant att få veta varför dessa arbetstillfällen finns om just Bromma trafikeras, men inte om någon av Stockholms-regionens övriga flygplatser används?

Och i TV4:s nyheter kl 22 betonar man vilka stora svårigheter det blir för småföretagarna att ta sig till Stockholm om Bromma läggs ned. Var fanns det argumentet när Alliansregeringen drev iväg småföretagarna från Bromma? Jojo, det passar att gömma sig bakom småföretagarna när pamparna ska försvara sina privilegier. För en småföretagare är det mycket lättare att ta sig till Stockholm via Arlanda än via Bromma och det av flera skäl. Bland annat är ju kommunikationerna till Stockholm mycket bra från Arlanda. Det är något som man knappast kan beskylla Bromma för att ha. För de Stockholms-företagare som drevs iväg till Västerås däremot, innebar förvisningen betydande försämringar.

Södertälje onsdagen den 15 oktober 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: