torsdag 9 oktober 2014

Ringa sjukdomsinsikt om Northland

.
I kölvattnet på Northlands oundvikliga kollaps har nu landshövdingen i Norrbotten, på gammalt politruk-manér, tagit initiativ till bildandet av en Pajala-grupp som kan samlas och prata bort tiden, så att man inte kan anklagas för att inte göra någonting, utan istället kan säga sig ”vara på väg någonstans”. Nästan lika bra som att sätta en betydelselös ort "på kartan”. Den nu aktuella metoden, som förstås inte är direkt ovanlig i politrukkretsar, indikerar kanske också täta kontakter med landsbygdsminister Bucht och hans och regeringens gruvsamordnare. Måhända arbetet redan är igång med att leta reda på lämpliga hotell, modell mycket bättre, runt om i världen, på vilka Pajala-gruppen kan ha sina mycket viktiga möten och konferenser. Först ut torde väl bli en kick-off på vilken alla som redan känner varandra kan samlas under trevliga och avspända former i syfte att lära känna varandra?

Kanske bör gruppen på brukligt sätt även åka runt i världen och studera gruvor i syfte att lista ut varför det gick på tok i Pajala? Kanske finns det intressanta gruvor att studera i närheten av Rio de Janeiro, New York, Las Vegas, Cannes, Rom eller bättre semesterorter? Det kan ju inte vara så enkelt som att kollapsen var oundviklig därför att gruvan bara användes som hävstång av skurkar i den offentliga och halvoffentliga sektorn i syfte att roffa åt sig pensions- och sakförsäkringsspararnas pengar…?

Nu höjs röster med krav på återställare av 1970-talsmodell. Man vill att LKAB ska gå in och driva Kaunisvaara-gruvan med förlust. Ungefär som LKAB, NJA, Tekoindustrin och varven drevs med förlust av nationalsocialdemokratin på 1970-80-talen för att dölja att överuttag av välfärd och underuttag av produktivitet, fått det svenska industri- och välfärdssamhället att kollapsa. Det är inte helt lätt att veta om kraven framställs av människor helt utan insikt i Northlands sjuka eller av insatta människor i medvetet mörkläggningssyfte.

När nu järnmalmspriserna, på helt förväntat och förutsägbart sätt, normaliserats, handlar det inte längre om huruvida LKAB ska kunna driva Kaunisvaara-gruvan på förlust. Det handlar istället om hur många av LKAB:s nyöppnade gruvor, eller gruvor under öppnande, som ska kunna hållas öppna.

Kommer det att gå troll även i den frågan så att olönsamma gruvor kommer att drivas för att dölja att investeringar visat sig vara felaktiga, eller har de tillräckligt låga kostnader för att inte behöva drivas för sin egen skull? Betänkas bör, att den malm som bryts på förlust eller som ett nollsummespel, den är för alltid förlorad. Den kan inte senare brytas med vinst.

Om man prompt vill dölja vanstyret, genom att sysselsätta från fyrkanten inpendlat folk med att bryta malm ur olönsamma gruvor, behöver man inte gå över ån efter vatten genom att driva en låtsasgruva i Pajala. Då kan man istället anställa mer folk i LKAB:s gruvor i malmfälten så att folk ligger och sover i drivor i de sociala utrymmena - som på den gamla goda tiden.

Dödens Väntrum torsdagen den 9 oktober 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: