fredag 31 oktober 2014

USA-motståndet växer och organiseras, enligt FN

.

Rapport om jihadister

Brittiska The Guardian berättar om en rapport från FN, och den amerikanska underrättelsetjänsten, enligt vilken unga jihadister i aldrig tidigare skådad omfattning nu strömmar till Irak och Syrien från andra länder. De kommer från mer än 80 länder. Jag vet i skrivande stund inte om denna nyhet tagit sig igenom den svenska censuren. Oklart om svenskarna är betrodda att läsa om sådant. Denna bakgrund är förstås förklaringen till vår och andra europeiska regeringars intensiva strävanden under senare tid att göra det ”olagligt” att åka utomlands för att delta i strider - frihetskamp, religiös kamp eller terrorism - allt beroende på ens egna åsikter och värderingar.


Nysvensk syn på kamp för mänskliga rättigheter

Det förtjänar att ihågkommas att om Sverige hade haft en sådan lagstiftning tidigare hade det varit olagligt att delta i det Spanska Inbördeskrigets strider mot fascisterna Franco och Hitler. Att delta på Abessiniens sida mot angripande Mussolinis Italien hade varit lika olagligt. Likaså att delta i Andra Världskriget - oavsett sida. Våra svenska frivilliga som deltog i Finlands kamp mot Sovjetunionen kommer nu att retroaktivt omdefinieras till terrorister, efter att den amerikanska maffians storebrorslagstiftning antas. Carl-Gustaf von Rosen var enligt nysvenskt synsätt terrorist i Biafra. Kommer lagstiftarna att göra undantag för Franska Främlingslegionen - mot bakgrund av hur de for fram i Algeriet? Maffians nya lagar är något helt annat än att radera i några Tintin-album eller ändra i Pippi Långstrump. Sådant är svenskarna betrodda att läsa om. För den som vill se med öppna ögon säger allt detta mycket om hur långt vi är på glid i den moraliska utförsbacken.


Ur amerikansk säck till europeisk påse

Att det skulle vara en angelägenhet för europeiska regeringar att förhindra utomlands stridande känns lite tunt, tycker jag. Det är något som inte angår någon nationalstat vad dess medborgare gör utomlands. Visst kan sådana som deltagit i strider internationellt vara svåra att återinpassa i samhället. Som jugoslaverna som kom hit när deras land föll samman - tungt beväpnade och likgiltiga inför andra människors väl och ve. Men de är nog ändå inte svårare än sådana som mördar på mäktigare intressens uppdrag bland våra egna. Och de får ju till och med behålla statlig anställning. Avtrubbningen drabbar alla, mer eller mindre. När det nu blir tydligare att de planerade förbuden tillkommer på amerikansk begäran blir det genast begripligare. Det är klart att inte USA vill ha en massa motiverade människor till Mellanöstern som kan störa deras oljestölder.

Nu är det inte sannolikt att ett sådant förbud har några större förutsättningar att bli effektivt. Det kommer att försvåra utlandsresan och finansieringen, men inte att kunna förhindra dem. Däremot kommer det säkert att stärka övertygelsen hos de som engageras av frågorna. Dessutom finns det en viss risk för att ”kampen” istället sprider sig till Europa. Kanske även till USA, men det är i så fall inte lika upprörande som att europeiska befolkningen ska bli måltavla för stridsåtgärder föranledda av att amerikanerna stjäl olja och rövslickande Europeiska politiker och byråkrater upplever det som sin sak att hjälpa till.


USA:s brott mot mänskligheten föder organiserat motstånd

Det är nog inte mycket att bli förvånad över att motståndet mot USA växer och organiseras. USA, eller rättare sagt den grova organiserade brottsligheten som styr landet, har länge farit fram som maffiosor över världen. Man har gjort sitt bästa för att få till krig, helst så många och så stora som möjligt. Människor i olika länder, som inte befunnit sig i krig med USA har mördats urskiljningslöst och utan föregående rättegång. Ofta  mördar USA med drönare - utan att man ens vet vem man dödar. Man behöver inte vara någon större Einstein för att räkna ut att sådant föder hat mot USA - mot USA och deras allierade.


Gränslöst roffande

Att USA ändå valt hänsynslöshetens väg faller tillbaka på att USA förbrukar en mycket stor del av jordens resurser. Mycket större del än man kan tjäna ihop till, trots att man kunnat utnyttja svaga korrumperade politiker och regeringar, i exempelvis Europa, till att under täckmantel av säkerhetsarbete och terroristbekämpning, fritt få beröva dessa länder, deras företag och deras medborgare sina industrihemligheter. Detta räcker inte, eller tillfredsställer inte, den gränslösa amerikanska brottsligheten som därför parallellt med detta fortsatt att trasa sönder andra statsbildningar, i syfte att kunna plundra länderna på deras naturtillgångar.


Amerikaner straffriförklarade för brott mot mänskligheten

En amerikan, i statens tjänst, kan idag mörda praktiskt taget vem som helst, var som helst, utan någon som helst anledning och utan att löpa mer än obetydlig risk att vare sig åtalas eller straffas. De kan till och med mörda hela familjen eller hela byn. Inte ens kända klassiska diktaturer, vår tids skräckexempel, som Nazi-Tyskland, Sovjetunionen eller Kommunistkina ägnade sig någonsin åt sådana lössläppta brott mot mänskligheten. Det ger sig självt, att ett sådant agerande inte kan äga rum utan att väcka ett betydande agg, för att inte säga hat, hos människor världen över, mot den amerikanska oförmågan och oviljan att bete sig på ett humant och moraliskt acceptabelt sätt.


Iran-Contras i repris

Hittills har detta hat inte kanaliserats till något organiserat motstånd. Men det är väl det vi ser hända inom det av USA skapade, men senare möjligen okontrollerade, ISIS. Det är nog inte alltid så lätt att hålla ordning på rätt mottagare till vapenleveranserna. Härom veckan väckte det i media skenbart stor munterhet när ISIS av misstag fick vapenleveranser avsedda för kurderna som bekämpar ISIS. Det inträffade påminner inte så lite om Iran-Contras-affären i samband med vilken den amerikanska skamlösheten fick paradera offentligt. Men den nu inträffade fadäsen är väl inte hela världen? Det är väl bara att styra om vapensändningarna till ISIS så att de går till kurderna istället? Om kurderna kämpar med ISIS vapen och ISIS med kurdernas vapen - vad spelar det för roll? Det väsentliga är väl att de bekämpar varandra, och att länder med olja destabiliseras, så att de amerikanska vällustingarna kan roffa åt sig oljan och lämna de oljeproducerande länderna som rykande högar av lik, grus och aska.


Från Amerikansk terror till religiöst förtryck

USA har länge, i avsaknad på yttre fiende, försökt få till ett fullständigt religionskrig mot Islam. Mycket talar för att man nu är på väg att bli bönhörda. I ett historiskt perspektiv är det inte så förvånande att motståndet mot USA och de amerikanska brotten mot mänskligheten nu tycks kanaliseras under åtminstone delvis islamsk täckmantel. Religionen har tidigare lyckats samla motståndet och kasta ut USA ur exempelvis Iran. I historisk tid har bedrifterna varit betydligt större. Få, eller inga, önskar hamna under religiöst förtryck. Allt fler föredrar religiöst förtryck framför amerikansk terror.


Högmod går före fall

USA:s situation, som enda supermakt i världen, har fått hybris att breda ut sig i nationen och administration. Hybrisen har trängt undan samvete, medmänsklighet och moral ur den amerikanska administrationen. Av den grundval av respekt för människovärde, ur vilken nationen en gång uppstod, återstår idag i praktiken ingenting annat än tomma floskler. Hybrisen fanns förstås redan tidigare men har blivit mycket värre av Sovjetunionens sönderfall. En för många överraskande utveckling. Den stora krigsmakten skapar en känsla av osårbarhet, de många generande förlusterna till trots. Det kan för många framstå som att avancerade krigsmaskiner som flottor med hangarfartyg och stora flygplansarmador och drönare är omöjliga att rå på. Förmodligen är denna trygghet en illusion. Om det är någonting som det senaste seklets krigserfarenheter lär oss så är det att det inte finns något vapensystem, som man av kvinna född har konstruerat, som inte man av kvinna född kan förstöra. Därtill ofta med påfallande enkla och billiga medel. Alla system, i synnerhet avancerade sådana, är begåvade med svagheter som i efterhand framstår som rent ut sagt löjliga. Att finna de svaga punkterna är mest en fråga om motivation. USA är självt genom sitt agerande sina fienders bästa rekryterare. För vare dag av amerikanska brott mot mänskligheten kommer vi en dag närmare den dag då de moderna avancerade systemens svagheter kommer i dagen.


Amerikanskt roffande även på europeisk bekostnad

Europa kommer tack vare de politiker vi valt, att få sin beskärda del av den amerikanska draksådden. Ska vi gissa på att fördelningen blir olja till USA och rykande högar av lik, grus och aska till Europa? Utom till de landsförrädare i form av ryggradslösa och egennyttiga politiker och byråkrater som drar nytta av att förvandla europeiska länder till den amerikanska maffians lydstater - fattiga lydstater, plundrade på industrihemligheter.

Södertälje torsdagen den 30 oktober 2014
Mikael Styrman
.

1 kommentar:

Anonym sa...

Att så få kommenterar kan bero på att texterna är så kompletta.
Även den internationella politiken hanterar du galant. Imponerande.
Jag läser allt du skriver men kommenterar ej. Istället skriver jag här och nu att dina texter är så givande att de borde läsas av många. /J_B