fredag 3 oktober 2014

Nu finns bara "partiet" kvar av Miljöpartiet

.
Snart evig skolplikt

Redan tidigare har vi fått veta att den blivande regeringen vill att skolan i fortsättningen ska fostra analfabeter i tolv obligatoriska år istället för som hittills nio år. Att det skulle förbättra landets konkurrenskraft kan ju vem som helst räkna ut att är trams. Den som inte har lärt sig läsa, skriva och räkna på nio år, kommer naturligtvis inte att göra det på tolv år heller. Vad det istället handlar är förmodligen traditionellt fifflande och trixande i syfte att dölja arbetslösheten, men kamouflerat till något annat. Och det är klart, alltid finns det väl någon lättlurad stackare som kan fås att tro att detta hjälper upp skolresultaten. Tre ytterligare årskullar i låtsasskola gör emellertid susen för arbetslöshetssiffrorna.


Kolkraften

Vi nås nu även av rapporter om att Miljöpartiet har släppt kravet på att Vattenfall ska sluta med kolkraft i Tyskland.


Kärnkraften

Några kärnkraftverk ska inte heller läggas ned. Miljöpartiet nöjer sig med att det just nu ser ut som om det ekonomiska kriget, mot de kärnkraftverk som politiken drivit fram, ser ut att leda till att några verk kommer att stängas av olönsamhet. Det är naturligtvis något som snabbt kan förändras när vårt energiförbrukande samhälle drabbas av sträng kyla och vindkraftskollaps, med åtföljande politisk helomvändning. Till dess får vi leva med livs- och miljöfarliga kärnkraftverk, med kniven på den ekonomiska strupen. Hur roligt är det för de miljoner människor som riskerar att drabbas hårt för resten av livet vid ett eventuellt svenskt kärnkraftshaveri? Inte ens under goda betingelser har politikerna lyckats se till att kärnkraftverken kan skyddas ens mot välvilliga eldsjälar inom Greenpeace. Hur ska det gå i en ekonomiskt ansträngd verklighet när de mest kvalificerade medarbetarna flyr verksamheten?


Nödhjälp till grabbarnas business

Nu, i tider av butiksdöd och döende stadskärnor, drunknar vi i nya köpcenter, alla med i stort sett identiskt likadana butikskedjor. Då ska det största och dyraste, samt kanske mest miljöförstörande köpcenterprojektet av dem alla genomföras. "Miljöpartiet", med de hägrande ministerpiedestalerna framför näsan, har nämligen gått med på att "Förbifart Stockholm" ska genomföras. Någon förbifart är det ju inte. Det finns bättre och billigare förbifarter som skulle göra förbifartsjobbet, exempelvis en standardhöjning längs sträckan Nyköping - Strängnäs. Men förbifartsproblemet är begränsat. Det består mest av pendlare som byter sida av stan - inte av folk som vill börja köra runt stan. Istället handlar "Förbifart Stockholm" om att styra över massor av miljarder från Sveriges havererade infrastruktur, vård, skola och omsorg till de inflytelserika grabbarnas bil- och oljedyrkande köpcenterprojekt runt Stockholm. Det är världens dyraste nödhjälpsarbeten till landets mest gynnade region.


Försvarspengarna till maffian istället för till försvaret

Den som är åtminstone normalintresserad av samhällsfrågor har kunnat se exempelvis hur mångmiljardsvindlerierna i Stora Enso, mot spararna genom fonderna som låtsas förvalta deras pengar, får pågå, allt medan "rättsväsendet" vänder blicken bortåt, mot horisonten, mot "den ljusnande framtid som är vår", istället för att sticka hål på bubblan i pensionssparandet, bubblan som förstås riskerar att få de heliga korna att rasa som dominobrickor. Miljöpartiet ansluter och sviker sina väljare genom att slussa tiotals miljarder i socialbidrag till bankmaffian som kört de svenska galjonsföretagen i sank, det ena efter det andra. Det sker genom att i skuggan av maffians propagandakrig i Ukraina vräka miljarder över bankråttboet, nödtorftigt kamouflerat till inköp av ubåtar och JAS-plan, som vi inte behöver och som inte kommer att göra någon nytta. Ja, åtminstone inte annat än i form av mutor i fickorna hos ett litet antal politiker och tjänstemän. Istället kommer de pengar med vars hjälp vi kunde bygga upp ett riktigt försvar att gå åt till att dölja bankmaffians inkompetens och till att hålla maffian under armarna.


Gamla Stans ödeläggelse fortsätter

Låt mig gissa att valresultatet inte kommer att stoppa den fortsatta ödeläggelsen av Gamla Stan som Slussen-projektet innebär. Vem som ska bära skammen över det är måhända en annan fråga...


Bromma bevaras, men bara åt de mycket rika

Bromma Flygplats, från vilket alla flygentreprenörer samt små- och medelstora företagare tvingats iväg, kommer säkert att bevaras nu när den har förvandlats till ett stadsnära reservat för de MYCKET RIKA, enligt engelsk modell. Det finns väl knappast någon som tror på att vare sig Miljöpartiet eller Nationalsocialdemokratin skulle stöta sig med de mycket rika genom att stänga Bromma? I så fall vore det minst sagt motsägelsefullt att samtidigt ha raka rör mellan statskassan och maffians råttbon? Att jaga iväg småföretagare är en sak men att utmana maffian är något helt annat.


Potemkinkulisserna putsas

Men enligt partiföreträdare ska inte allt målas i svarta toner. Enligt Dagens Industri är Grön Ungdoms språkrör Magdalena Rasmusson särskilt nöjd med att S ansluter sig till migrationsuppgörelsen och de skärpta reglerna för vapenexporten. Vi kommer nog att få se vilka problem som löses av migrationsuppgörelsen och beträffande skärpta regler för vapenexporten har knappast problemet varit för lite regler. Problemet har varit, och är, att vare sig vapenindustrin eller myndigheterna bryr sig om reglerna. Att påstå att riksdagens regelverk bara är rundningsmärken vore att tillmäta riksdagens strävanden allt för stor betydelse. Problemet är, att industrin och myndigheterna kör rakt över regelverket utan att märka av deras existens.


Miljöpartiet har blivit ”Partiet”

Bara några dagar efter valet har lusten hos ledande miljöpartister att bli ministrar lett till att partiet övergett sin politik helt. Och det är delen som ordet "miljö" i partinamnet handlar om som har fått stryka på foten. En oinvigd betraktare skulle kunna tro att det är miljöpartiet som bildar regering och som kompromissar sig fram för att nationalsocialdemokratin ska kunna stödja regeringsbildningen, istället för tvärtom.

Så stor är kompromissviljan hos de blivande ministrarna i "Miljöpartiet" att Löven inte längre behöver fråga dem innan han offentliggör vad de har gått med på. Så regeringskåta har inte ens kommunisterna varit och de har ändå alltid gått med på allt som nationalsocialdemokratin velat göra.

Miljöpartiet har nog stelnat och behöver förnyas. Partiet borde dammas av och kanske få ett namn som bättre beskriver partiets nutida positioner. Vad sägs om "Industri- och Bankpartiet" eller varför inte bara "Bankpartiet"? Det skulle ju bättre beskriva nuläget. Eller varför inte "Regeringspartiet Bankpartiet". Även de som drar lasset måste ju få sitt och inte bara slita med den tunga gråa vardagen.


En förstärkning på bägge håll

Någon skrev, kanske var det också Dagens Industri(?), att Löven måste bjuda Miljöpartiet på något för att förebygga problem. Låter klokt. Kanske kunde det vara att erbjuda Miljöpartiets egennyttiga och karriärsugna förhandlare medlemskap i Nationalsocialdemokratin. Det skulle sannolikt bli en förstärkning på bägge håll.


Schlaug: Samma, samma, men bättre på min tid

Till och med den gamle helyllekommunisten Birger Schlaug tycker att partiet blivit meningslöst. Birger Schlaug säger nämligen enligt Dagens Industri i ett blogginlägg att man gott kunde döpa om Miljöpartiet till Meningslösa Partiet. Det må väl äga sin riktighet. Ännu tydligare blir det om man döper om det till Maffians Parti. Det beskriver mycket träffsäkrare partiets roll - idag lika väl som under Birger Schlaugs tid. Från Schlaugs sida är det dock fråga om en överreaktion. Miljöpartiet är inte mer meningslöst nu, än det var när Schlaug sprang i Rottnebyskogen, kliniskt ren från miljövärden, och underblåste stölden av min skog. Allt för att hindra att skogsägare kunde tillgodogöra sig förädlingsvärdena i skogsbruket själva för att istället tvingas överlämna förädlingsvärdena till Wallenberg-kontrollerade Stora och övriga maffiakontrollerade skogsmonopol. I Schlaug har vi en sann folkets företrädare. Maffians man när han själv kan gynnas men "Meningslösa partiet" när någon annan står i tur att ta sig till köttgrytorna med miljöfrågornas hjälp.

Vi kommer att få mycket att "tacka" bankmaffian och våra politiker för. Inte minst "Miljö"partiet...

Södertälje torsdagen den 2 oktober 2014
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anders Bäckström sa...

Tyvärr, får jag skriva att de mesta som du skriver ställer jag mig bakom. Tyvärr för att de sista fragmenten av min tilltro till politiker fått en avgörande sista knäck. Det finns inte, eller rättare Den, ideologin som jag i min enfald trodde fanns, existerar bara i retorikens väld. Ärligt och uppriktigt, några Jas hit eller dit, kan det ha någon avgörande skillnad vi ett ev krig? Sverige har inte ens beredskap för nationella kriser. Vi är få som mentalt kan hantera kris. På samma sätt som vi hyllade gamla Sovjetuinionens fall, ett land som behövt minst 50 år för att övergå från ett system till ett annat, så skall människor med ädla syften, vanliga medborgare som inte vet annat än att de tycker att de har det bra. Helt plötligt befinna sig på en annan planet. När det gäller integrationen, så får man betänka att stora delar av landet inte är sk vana med utländsk kultur, det ä r nämligen så att många har svårt med den gamla 08 kulturen till att börja med. Det ta alltid någon eller några generationer för att skapa en förstålese och sättet att leva och vara. Det är inte heller bra att landet styrs av Broiler som endast är skolade i retorik, och förmågan att sko sig själva. Jag undrar hur långt bort vi i Sverige befinner oss från Nationell kris av allvarligare slaget? En del eller felrtalet av oss lever härute, men det tenderar att de som tar besluten, sitter inspärrade, bor på hemliga adreser långt från den verklighet som de vill ha. Med den skillnaden att det skall leva i skyddade sk säkra miljöer. Är jag ensammen om att tänka i dessa banor?

Mikael Styrman sa...

Det är nog många som känner igen sig i Din beskrivning.