torsdag 9 oktober 2014

Läx-Rut förstör medelklassen

.
När trängselskatten skulle införas i Stockholm sammanfattade en jobb-bekant saken på ett mycket klarsynt sätt. Han gungade avslappnat på kontorsstolen och sa:

Jag hoppas att de tar till ordentligt så att det inte blir en massa fattiga på vägarna!

Så är det ju med trängselskatten. Den slår ut de svagaste från vägarna, de som lever på marginalen och har svårast att få ihop tillvaron. Och det var nationalsocialdemokraterna som införde den.

Problemet med trafiken i Stockholm, Göteborg m fl större städer är inte att människor betalar för lite trängselskatt. Problemet är istället att människor bor på en ort och jobbar på en annat ort därför att de inte får någon premie för att bo och jobba på samma plats. Utbyggnad av vägar och lokaltrafik kostar stora pengar, belastar miljön och stjäl timtal av människornas tid - varje dag. Men den som INTE belastar systemet får ingen premie, ingen morot för att bo och arbeta på ett miljövänligare sätt. Däremot straffar trängselskatten mindre bemedlade människor som försöker få ihop tillvaron.

Och nu är nationalsocialdemokraterna på gång med syfte att klappa till de mindre bemedlade igen. Alla vet att skolorna - framför allt de offentliga - inte fungerar. Den som tvingas sätta sina barn i offentlig skola kan mycket väl tvingas ombesörja stödundervisning eller läxhjälp åt barnen, om barnen ska få en god start i livet.

Rika människor kommer alltid att kunna ombesörja god undervisning åt sina barn. Inget kan ändra på det. Mindre bemedlade har svårare för det. Tack vare Läx-Rut - möjligheten att få göra avdrag för stödundervisning åt barnen utvidgades kretsen som kunde hålla emot politikernas stolligheter i skolan. Men alla har naturligtvis ändå inte möjlighet att ombesörja hjälp åt sina barn. Det finns inget som kan ändra på det heller - utom en sak: Om politikerna kan få den offentliga skolan att fungera så att alla elever får god undervisning. Men vi vet ju alla att våra stollar till politiker är besatta av en okontrollerbar lust att förvandla den offentliga skolan till pajaskonster. I den nationalsocialdemokratiska rättvisans namn ska det döljas genom att förbjuda alternativen. Själva kvintessensen i det nationalsocialdemokratiska rättvisepatoset är att om inte alla barn och ungdomar kan få bra undervisning måste alla i rättvisans namn få dålig undervisning. Därför måste Läx-Rut avskaffas.

Samhället skulle inte fungera om alla vore chefer. Det vet vi eftersom nationalsocialdemokratin har provat det. På 1970-talet ledde åsiktsriktningen om allas lika värde till att man plockade upp halvanalfabeter från gatan och skulle göra uppfinnare av dem. Inte så konstigt därför att vi är där vi är. Det kommer alltid att finnas enkla arbeten som måste utföras, som regel av människor som inte har något alternativ. Det nationalsocialdemokratin gör genom att ta bort Läx-Rut är att garantera att samhället tillförs människor som inte har kunnat tillägna sig någon utbildning och därför inte kan värja sig mot enkla och lågbetalda arbeten. För att garantera det gör man samtidigt fortsatt kaos av den offentliga skolan.

Tyvärr kommer de människor som drabbas av dessa nationalsocialdemokratins omsorger att möta konkurrens på arbetsmarknaden av stora mängder invandrade analfabeter av vilka många kommer att arbeta svart. Det kommer att bestämma villkoren på arbetsmarknaden. Vägen till helvetet är stensatt med goda ambitioner och numera även med de nationalsocialdemokratiska väljarnas barns framtid.

Man kan naturligtvis undra om nationalsocialdemokraterna lyckas lura sina väljare att rösta på dem eller om det är så som Stalin påstås ha uttryckt en gång, att det inte spelar så stor roll hur folk röstar. Det som spelar roll är hur man räknar rösterna. Den politik nationalsocialdemokratin bedriver tycks vara hämtad från klassamhället under det tidiga 1900-talet - mest ägnad att trygga de mycket rika behagliga levnadsförhållanden.

Dödens Väntrum torsdagen den 9 oktober 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: