måndag 20 oktober 2014

Kalle Anka och hans vänner i Stockholms skärgård?

.
Det är naturligtvis inte särskilt konstigt om det förekommer viss undervattensverksamhet i Östersjön och även i svenska vatten. Men att ryssarna skulle ägna sig åt sådant under rådande intensiva amerikanska propaganda riktad mot Ryssland är mycket svårt att ta på allvar. Att man skulle välja att med vett och vilja utsätta sig för risken att med rätta få opinionen emot sig är minst sagt osannolikt. Det skulle förmodligen bara förekomma om där fanns sådant som var av utomordentligt stor och omedelbar vikt för Rysslands säkerhet. Och senast när man kommer hit fram i texten fnissar man nog ljudligt.

Tanken på att ryssarna under pågående amerikanska hetskampanj, sådan den sett ut sedan Krim- och Ukraina-intrigerna, skulle vilja förstöra sin internationella trovärdighet på att hålla på och lalla i Stockholms skärgård är därför så fånig att hälften vore nog.

Man hade kunnat följa detta spektakel med spänd nyfikenhet och pannan i djupa vecka om agerandet i media hade varit trovärdigt, distanserat, och skett med öppet sinnelag. Men när bevakningen i media utgörs av en totalt ensidig, intensiv och samordnad anti-rysk kampanj så blir det naturligtvis svårt att blunda för vad som pågår.

De ”iakttagelser” som gjorts av miniubåtar skulle möjligen kunna ske om en skadad miniubåt hade en mentalt lika skadad befälhavare som tyckte att det vore en bra idé att åka runt lite här och där i Stockholms skärgård och visa upp sig. Det känns med andra ord inte övertygande. Däremot skulle det passa bättre på en Kalle Anka-inspirerad kampanj som går ut på att visa upp sig, går ut på att man vill bli sedd och som dessutom förutsätter ett betydande förakt för alla andra människors analytiska förmåga. Det gäller för hela cirkusen, att sända nödmeddelande på ryska med mera. Så gör man nog bara om man lider av den amerikanska dumdrygheten som innebär att man ser ned på sin omgivning. Det är även något som svenska maffia-kontrollerade media lider av.

Eftersom man inte kan betrakta det som avgjort vem som i slutändan är ute och fånar sig i Stockholms skärgård så kan man inte vidta några åtgärder. Annars ligger det i farans riktning att regeringen skulle behövt kalla upp den amerikanska ambassadören och förklara honom icke önskvärd, be honom ta sitt pick och pack och fara och ta Carl Bildt med sig. Dessa återkommande intriger och manipulationer på svenskt område innebär ett missbruk av vår gästfrihet. Deras beteende är fräckt och de där stollarna behöver sättas på plats. Sverige ligger inte i vare sig Syd- eller Mellanamerika.

Södertälje måndagen den 20 oktober 2014
Mikael Styrman
.

3 kommentarer:

Anders Bäckström sa...

Lövén som nu är i Finland och Lär sig en del förmodar jag, har nu kommenterat att det " Inte finns någon...

Anonym sa...

knarklangare har ju börjat använda ubåtar på varmare breddgrader,kan ju vara nåt sånt likagärna som har letat sig hit,,,

Mikael Styrman sa...

Javisst.

Och så har vi en hel del hysteri. Efter tidningarnas hetspropaganda ser folk ubåtar överallt.