onsdag 10 december 2014

Anders Borg fullföljer korrupt tradition

.
Anders Borg fullföljer den korrupta tradition som inletts av hans företrädare på framskjutna politiska befattningar. Han har inte inlett den. Det går att förstå att han vill försörja sig även efter tiden som finansminister. Och det är inte helt lätt att dra gränsen mellan vad som är ett legitimt exploaterande av hans kontaktnät och vad som är illegitimt.

Men, när man bildar sig en uppfattning i den frågan bör man väga in de många korruptionsskandaler som inträffade under hans och Fredrik Reinfeldts tid vid makten, utan att man vidtog några åtgärder av betydelse för att bekämpa korruptionen. Man svek förtroendet från väljarna och skötte inte sitt arbete. Faktum är att många goda initiativ som alliansregeringen vidtog havererade på grund av att korrupta partivänners girighet urgröpte reformernas legitimitet. Otaliga var de uppenbara svindlerierna som kom i dagen inom den offentliga sektorn. Fortfarande utan nämnvärda åtgärder från Borg och Reinfeldt för att stävja kriminaliteten.

Det är mot den bakgrunden Anders Borgs nya jobb hos Stenbecksfären måste bedömas. Det innebär ett fullföljande av korrupta traditioner: sina företrädares och sina egna.

Södertälje onsdagen den 10 december 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: