söndag 14 december 2014

Vem är skurken?

.

Igår och idag har media uppehållit sig vid vad som påstås vara en ”incident” med ett ryskt militärflygplan och ett civilt trafikflygplan. Det ryska planet påstås ha haft sin transponder avslagen. Det har framställts i media som om flygplanet därmed flyger i blindo och en kollision kunde undvikas endast genom att planet kunde ses av militärens radar. Militären varnade trafikflygplanet som kunde göra en undanmanöver och undvika kollision.

- Vilket makalöst svammel!

Man undrar i sitt stilla sinne om all sådan där propaganda skrivs av okunniga eller rent av idioter? Eller är det bara det att vi inte protesterar mot alla floskler som dessa nollor producerar, som förleder dem att tro att vi sväljer allt som de hasplar ur sig?

Vår ”försvarsminister” Peter Hultqvist tillskrivs uttalanden i ärendet, som om han verkligen är upphovsman till dessa betyder att han antingen är totalt inkompetent eller djupt ohederlig. Mot bakgrund av tidigare uttalanden som han gjort, eller som tillskrivits honom, tror jag på det senare. Han har helt enkelt begravt sin näsa allt för djupt i maffians börs. Ögonen lyser och han brinner av lust att aktivera lukrativa kontrakt på fler militära leksaker.

Ett militärt flygplan som flyger utan transpondern påslagen flyger inte i blindo. Piloten kan se annan trafik men skyltar inte med sin egen närvaro. Förfarandet är inte precis unikt bland grabbarna som har för mycket pengar att leka med. Men under rådande amerikanska propagandahets mot Ryssland skenar alla nyttiga idioter plötsligt iväg och målar, som även den här gången, upp ett hemskt scenario, eftersom planet påstås ha varit ryskt.

Vem är då skurken som gör att vår ”försvarsminister” tillskrivs sådana uttalanden? Är det en korrumperad journalist som löper amok eller är vår ”försvarsminister” den inkompetenta mutkolv som uttalandena antyder?

Peter Hultqvist bör upplysa oss om vilket som gäller.

Södertälje söndagen den 14 december 2014
Mikael Styrman
.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Den politiska klassen verkar ha drabbats av panik och rusar i blindo.Det är som om den svenska lyxångaren Suecia i vars salonger avnjutit så många goda middagar, har rammat isberget och det som inte kunde inträffa har inträffat.
Tidsandan börjar kännas revolutionär./J_B

Mikael Styrman sa...

Svar till Anonym:

Ja, jag håller med om det och kan tillägga att jag ser politrukerna hålla 2:a och 3:e klassens passagerare borta från livbåtarna med vapenmakt och medial stigmatisering. Kan också meddela att orkestern står i salongen och spelar ”Närmare Gud till Dig” varvat med ”Internationalen”, ”The Star-Spangled Banner” och ”Hail to the Chief”.

Anonym sa...

Isberget är SD och havet är det svenska folket. /J_B

Anonym sa...

Tycker man att en säkerhetsmarginal på 70km är för lite ska man nog inte sätta sig i ett flygplan alls någon gång. Danskarna tonar som bekant ner "incidenten" och kallar den för vad det är, en rutinmässig händelse då ju flygplan av denna typ ständigt flyger omkring med transpondrar avstängda oavsett om de kommer från Nato eller Ryssland. Dock är ju danskarna redan med i Nato och behöver således inte skrämmas in i krigsorganisationen av propagandan som i Sverige.

Benny

Anonym sa...

Vad man kan se är en främst politisk men även geopolitisk kris med både interna och externa komplikationer. Tittar man på de internpolitiska delarna så är det uppenbart att S är ute efter Sd och enstaka allianspolitiker i försvarsfrågan -> detta givetvis för att undgå frågan om NATO medlemskap just nu. De behöver alltså externt stöd för att återupprätta värnplikten och landets försvar (Mp och V är ju mot saken medan motståndet är lägre avseende värnplikten. Sd okänt avseende NATO, positivt till värnplikten emedan de ännu extremare högerpartierna verkar vara mot värnplikt eftersom invandrare då skulle få lära sig skjuta mm. Allianspartierna verkar splittrade i värnpliktsfrågan samt för NATO medlemskap.).

Allt som allt måste man alltså studera den externa påverkan med avseende på NATO, Ryssland osv. osv. En snabb studie av NATO visar att NATO essentiellt är USA, övriga medlemsländer verkar underfinansierat sina försvar samt ägnat sig åt inköp av låtsasvapen eller vapen med högst selektiv funktionalitet - dvs. vapen som tex. skulle fungera dåligt eller inte alls mot tex. en Svensk värnpliktsarmé av typ åttiotalsstuk. NATO är alltså USA+enstaka västländer+ essentiellt hemvärn med flygplan. Studerar man sedan Ryssland så har de uppgraderat sin redan ganska massiva armé och kan på vissa grunder anses utgöra ett hot eftersom någon okänd envisas med att ständigt "poka björnen".

Alltså för att återinföra värnplikten måste man alltså tillföra pengar vilket kräver riksdagsstöd. Alternativet är NATO och då kräver de att Finland skall med också. Resultatet är förstås ianspråkstagande av försvaret samt att Sverige och Finland blir primära slagfält pga. främst järnvägsnäten till Moskva, vilken så att säga möjliggör traditionellt anfallskrig i båda riktningar.

Sammantaget så innebär förstås situationen en situation där politikerna kommer att komma med olika bud ganska ofta.

Kritiken av de Ryska spaningsflyget handlar mest om påpeka behovet av JAS, inte att kritisera Ryssland för att SAS inte flyger där de enligt ickebindande bestämmelser ska flyga. I övrigt så är det ju vanligt att Svenska JAS piloter använder sig av större civila flygmaskiner för att öva lufttankning utan tillstånd, det är dock inte alltid som sådant upptäcks varför antalet sådana incidenter enbart är omkring tio stycken.

Det handlar alltså om tre svåra frågor på en gång i politiken. Återinförandet av värnplikten, NATO medlemskap och ett av Sveriges största statssatsningar JAS. (JAS består idag av 50% amerikansk teknik och runt 30% brittisk teknik - det är alltså ett ofattbart dyrt utvecklingsprojekt á 300 miljarder kronor i förhållande till vad som levererats till staten).