söndag 14 december 2014

Uteslut mobbande riksdagsmän

.
Den enes röst är lika mycket värd som den andres. Det är en av demokratins viktigaste grundstenar. Därför finns det inte finare, eller mindre fina riksdagsmän, åtminstone inte för att man företräder det ena eller det andra partiet.

Det framskymtar emellanåt att SverigeDemokraternas riksdagsmän mobbas av andra ledamöter, att man inte tilltalar dem, inte svarar på tilltal, vänder ryggen åt dem mm. Det är följaktligen ett odemokratiskt beteende som riksdagsmän i en demokrati inte ska ägna sig åt. Och riksdagsmän som är uppenbart olämpliga för sitt ämbete kan avsättas av domstol. Därför bör riksdagsmän som blir mobbade av andra riksdagsmän vidta åtgärder för att få de mobbande avsatta.

Det är inte så troligt att det skulle lyckas. Men man bör ändå försöka. Den som mobbar i riksdagen gör det förmodligen även i andra sammanhang. Kanske är det ett tecken på att även annan brottslighet kan förekomma. En riksdagsman är fortfarande, med rätt eller orätt, en upphöjd person. Cosby-effekten gör att människor som blir mobbade eller utsatta för annan brottslighet från riksdagsmän drar sig för att göra anmälan.

Även om det inte skulle lyckas att få en mobbande riksdagsman avsatt så är det i alla fall ingen merit för en riksdagsman att ha blivit utsatt för ett försök till uteslutning av det skälet. Nyssnämnda Cosby-effekt gör att det skulle vara lättare för andra att våga ta steget att vidta åtgärder mot en kriminell eller odemokratisk riksdagsman om någon redan försökt eller försöker.

Därför bör mobbade riksdagsmän vidta åtgärder syftande till att få mobbarna avsatta. Det är ett viktigt renhållningsarbete.

Södertälje söndagen den 14 december 2014
Mikael Styrman
.

1 kommentar:

Anonym sa...

Visst är det som så att sådana processer underlättar för andra, däremot så anses det ju vara arketypiskt svårt att driva sådana processer gentemot politiker pga. just domstolskontrollen (inte nämndemännen utan utnämningsmakten och dess förlängning). Kontrollsystemen medför helt enkelt att politikern kan köpa sig fri hos politikerna på andra sidan blockgränsen genom att tilldela dem tex. skattemedel och fler delar av kontrollmakten.

Egentligen borde systemet vara extremt brottsavskräckande men systemet är anpassat efter gårdagens blocksystem och klassamhälle där systemskaparna helt enkelt skapade systemet för att främst M:s inneboende korruption alltid skulle medföra att S fick makten. Idag är däremot skillnaderna mellan S och M väldigt små, politikerna har gått samma skola, samma utbildning, äger med vissa undantag lika mycket och tillhör essentiellt samma klass. Förutsättningarna för byteshandeln (vilken de facto har företräde för Svensk lagstiftning sett till åtminstone domsluten i Stockholm, juristerna har ju böjt sig i alla avseenden) är alltså goda och systemet har nästan blivit en garanti för sjunkande valresultat för de systemstödjande etablerade partierna.

Det är alltså svårt att se hur de antingen ska omformulera systemet så att det blir acceptabelt för medborgarna (dvs. anpassa lagstiftningen efter förhållandena - ta ifrån juristerna deras sista formella makt och inflytande eller vad de ska göra efter att de mer extrema partiernas storlek gjort landet svårregerat ur aspekten att S 15-30%, M 10-20%).

Däremot är det ju som så att du har rätt i att ju fler anmälningar som riktas mot en politiker desto enklare blir det för nästa anmälare att få rätt. Däremot ska man inte dra för långa paralleller på dagens tidningsskriverier, de syftar främst till dolda attacker på alliansen i syftet att få alliansväljare att gå över till V genom association av alliansen till Sd eller nazism kombinerat med risktagande. Sd är säkert jätteglada för uppmärksamheten oavsett om det är talmansbråk, kulturer eller nationer som är det publika debattämnet -> de kan bara förlora genom att fly eller genom att prata alldeles för länge i Tv-rutan utan ett massmedialt framförbart svar.