måndag 22 december 2014

Anders Sundström och Folksam bryter ny mark!

.
 Numera klimatkompenserad representationsjakt 
a la Folksam, SCA, Swedbank, Industrivärden,
Handelsbanken och Northland Recourses?
Svenskan rapporterar idag att Folksam nu i efterhand går in och betalar ett tiotal mutresor på SCA:s grabbflyg, för Anders Sundströms räkning.

Det öppnar naturligtvis nya möjligheter för alla maffiatrogna mutkolvar om man kan vänta med att betala mutan tills man eventuellt åker fast, eller blir avslöjad. Jag har svårt att tro annat än att det måste vara helt nytt att bestickarens kostnad för mutan tas över av det företag vars funktionär mutats. Normalt är istället att den som låtit sig mutas får avsked på grått papper - med omedelbar verkan. Och det brukar följas av att mutkolven även inom kort får sparken från alla andra uppdrag som kräver förtroende.

Det skapar dessutom inte så lite känslan av att funktionärerna på Folksam är av uppfattningen att Folksam är ett familjeföretag, ägt av ledningen och vars riktiga kunder/ägare istället är förpliktigade att betala för mutkolvarnas alla förlustelser. Svårigheten att skilja på mitt och ditt är uppenbar. Snarare tycker Sundström och de andra banditerna att allt mitt är mitt och allt ditt är också mitt.

Det framgår inte om Folksam även betalar för besök på horhus och eskortflickor/-pojkar om det skulle bli aktuellt. Hur bokförs sådana i SCA? Är det som brukligt i den fackliga rörelsen att de skrivs på rummet? Hur ser faktureringsrutinen ut beträffande hororna? Betalas de också för mutkolvens räkning, i efterhand - om han åker fast?

Var är Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, polis och åklagare? Blev de kvar på horhuset? Tror de att festen pågår än?

Södertälje måndagen den 22 december 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: